Informācija presei
Šodien, 12.martā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” un saistītos grozījumus Bāriņtiesu likumā, Krimināllikumā, likumā „Par policiju” un Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kuri paredz no vardarbības un vajāšanas cietušajām personām iespēju pēc savas iniciatīvas civilprocesa ietvaros vērsties tiesā, tai skaitā ar policijas starpniecību, un lūgt tiesu noteikt ierobežojumus vardarbīgajai personai. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien mediju brīfingā stāstīja: „Gan Latvijā, gan starptautiskā praksē ir pierādījies, ka attiecības ģimenē ir personiskas un ne vienmēr ir vēlēšanās vienam pret otru uzsākt kriminālprocesu. Līdz ar to svarīgāk ir veikt preventīvus pasākumus, lai dzīvības un veselības apdraudējumus novērstu jau agrīnā stadijā”. Grozījumi Civilprocesa likumā paredz, ka cietušās personas tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, veselību, dzimumneaizskaramību, privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, varēs aizsargāt ar pagaidu personisko tiesību aizsardzības līdzekļiem, piemēram, vardarbīgajai personai aizliedzot tuvoties un sazināties ar cietušo u.c. Tāpat grozījumi paredz, ka izskatīt jautājumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu būs pieļaujams jebkurā civilprocesa stadijā, arī pirms prasības celšanas tiesā. Apmierinot pieteikumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu pirms prasības celšanas, tiesa vai tiesnesis nosaka vardarbības cietušajai personai termiņu prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā - ne ilgāku par vienu gadu. Tomēr gadījumos, ja vardarbīgajai personai būs noteikts pienākums atstāt un aizliegums atgriezties, uzturēties vai tuvoties mājoklim, kurā pastāvīgi vardarbīgā persona dzīvo kopā ar cietušo, tiesa vai tiesnesis noteiks vardarbības cietušajai personai termiņu prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā - ne ilgāku par 30 dienām. Ja tiesa pieņēmusi lēmumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu pirms prasības celšanas, vardarbībā cietušajai personai nebūs pienākums celt prasību. Tomēr, ja vardarbībā cietusī persona vēlēsies „saņemt aizsardzības turpinājumu”, tās interesē būs prasību celt, jo tādējādi aizsardzība varēs turpināties arī visu pamatprasības izskatīšanas laiku. Pieteikumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu tiesa izlemj ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, gadījumos, ja kavēšanās varētu radīt neatgriezenisku cietušās personas tiesību aizskārumu. Ja risks nav tik augsts, tiesa pieteikumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu izlemj 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Cietusī persona par personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu  ir atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas. Vardarbīgajai personai par ļaunprātīgu tiesas nolēmuma par personisko tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšanu nepildīšanu iestāsies kriminālatbildība, proti, sods ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Savukārt grozījumi likumā „Par policiju” paredz jaunas tiesības Valsts policijai un Pašvaldības policijai izsaukumu uz mājsaimniecībām laikā. Proti, policija izsaukuma laikā uz rakstveida pieteikuma pamata gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, varētu nodarīt kaitējumu citas personas, kas pastāvīgi dzīvo šajā mājoklī, brīvībai vai veselībai, varēs pieņemt lēmumu, kas uzliek par pienākumu personai, kas rada draudus, atstāt, neatgriezties un neuzturēties mājoklī vai neuzturēties mājokļa tuvumā uz laiku līdz septiņām dienām no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja aizsargājamā persona vēlēsies, lai pēc policijas lēmuma tiesa izskata arī jautājumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšanu, policija, ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, dokumentus nosūtīs tiesai jautājuma par personisko tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšanu vardarbīgajai personai izskatīšanai. Plānots, ka likumprojekti stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī. Likumprojekti vēl jāapstiprina Saeimai. Ar likumprojektu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.  Audio fails no mediju brīfinga pieejams šeit: http://failiem.lv/u/mclwmvn Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv