Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Oficiālo publikāciju likumu. Likumprojektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, lai virzītos uz oficiālas elektroniskās publikācijas ieviešanu. Kā teikts likumprojekta anotācijā, ar 2011. gada 1. janvāri plāno ieviest valsts oficiālo elektronisko publikāciju internetā, piešķirot tai juridiski saistošu statusu. Tādējādi paredzēta atteikšanās no laikraksta „Latvijas Vēstnesis” papīra formas kā oficiālās publikācijas avota un arhivēšanas vajadzībām veidot kontroleksemplārus. Oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” būs pieejams brīvi un bez maksas vietnē www.vestnesis.lv kā periodiskais izdevums. Ar to varēs bez maksas iepazīties valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos. Lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionāla kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu tiks veidots izdruku kopums un nodots Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Tādējādi būs iespēja iepazīties arī ar oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdruku papīra formā. Kā teikts anotācijā, izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paredzēts publicēt visu to informāciju, kura šobrīd saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir publicējama laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ieviešot valsts oficiālo elektronisko publikāciju, tiks samazināts laiks, kas nepieciešams oficiālās publikācijas sagatavošanai. Proti, publisku reģistru ierakstus publicēs vienas darba dienas laikā, bet tiesību aktus – divu darba dienu laikā. Likumprojektā tāpat paredzēts, ka ar normatīvo aktu tekstiem varēs brīvi un bez maksas iepazīties tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Likumprojektā paredzēts, ka oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas segs kā līdz šim no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksās informācijas iesniedzējs, ja šajā likumā vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Likumprojekts paredz, ka Tieslietu ministrija būs vadošā iestāde oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizēšanas nodrošināšanas jomā. Savukārt oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs būs VSIA „Latvijas Vēstnesis”.  Likumprojekts nodots saskaņošanai. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv