Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts rīkojuma projekts par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu 2010. gadam. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, Rīgas arhibīskaps – metropolīts kardināls J. Pujats 2009. gada 10. februāra vēstulē lūdza Ministru kabinetu atzīt ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus 2010. gadā par valsts nozīmes pasākumiem un piedalīties to norises izdevumu segšanā. Minēto svētku norises organizēšanai katoļu baznīcas Latvijā vadība pilnvaroja reliģisko organizāciju „Aglonas bazilikas draudze”. Draudze iesniedza svētku sagatavošanas un to norises izdevumu 2010. gada aprēķinu ar nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Ls 197 315 apmērā. Rīcības komiteja, izvērtējot tāmes pozīcijas, vienojās, ka 2010. gadā tiks atbalstītas tās pašas tāmes pozīcijas, kas 2009. gadā. Turklāt atbalstītās tāmes pozīcijas summas palielināšana būs pieļaujama tikai gadījumā, ja to paredz  normatīvie akti. Līdz ar to TM par pamatotu uzskata valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes pasākumam starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2010. gadā Ls 80 963 apmērā. No šīs summas Ls 35 016 būtu paredzēti TM pamatbudžeta programmā „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”, savukārt Ls 45 947 –citām ministrijām, proti, Iekšlietu ministrijai – Ls 17 661, Veselības ministrijai – Ls 27 922 un Zemkopības ministrijai – Ls 364. Svarīgi, ka svētki 2010. gadā iekrīt nedēļas nogalē – no 12. Līdz 15. augustam, kas rada papildus risku, ka svētkus apmeklēs par aptuveni 30% cilvēku vairāk nekā iepriekšējos gados. Līdz ar to iesaistītajām institūcijām – Valsts policijai, Katastrofu medicīnas centram, valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālajam diagnostikas centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – būtu papildus uzmanība jāpievērš pasākuma drošībai. Lai uzlabotu valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanu un pēc iespējas mazinātu procesa izmaksas, būs nepieciešams piemērot Publisko iepirkumu likumā noteiktās procedūras, proti, tiks rīkoti iepirkumu konkursi. Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības un Satiksmes ministrijām. Ar rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv