Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts rīkojuma projekts par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu 2011. gadam. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts anotācijā, Rīgas arhibīskaps – metropolīts kardināls J. Pujats 2010. gada 3. marta vēstulē lūdza Ministru kabinetu atzīt ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus 2011. gadā par valsts nozīmes pasākumiem un piedalīties to norises izdevumu segšanā. Minēto svētku norises organizēšanai katoļu baznīcas Latvijā vadība pilnvaroja reliģisko organizāciju „Aglonas bazilikas draudze”. Draudze iesniedza svētku sagatavošanas un to norises izdevumu 2011. gada aprēķinu ar nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Ls 87 939 apmērā. Rīcības komiteja, izvērtējot tāmes pozīcijas, vienojās, ka 2011. gadā tiks atbalstītas tās pašas tāmes pozīcijas, kas 2010. gadā. Līdz ar to rīcības komiteja par pamatotu uzskata valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes pasākumam starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2010. gadā Ls 78 432 apmērā. No šīs summas Ls 33 089 būtu paredzēti TM pamatbudžeta programmā „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”, savukārt Iekšlietu ministrijai – Ls 17 661, Veselības ministrijai – Ls 27 304 un Zemkopības ministrijai – Ls 378. Šogad rīcības komitejas sēdē tika aktualizēts jautājums par papildu finansējuma nepieciešamību Zemessardzes funkciju nodrošināšanai, dzeramā ūdens nodrošināšanai svētku laikā un notekūdeņu pārsūknēšanas, kanalizācijas sistēmas un santehnisko ierīču nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Līdz ar to valdībā būtu jālemj par papildu finansējuma piešķiršanu minētajiem pasākumiem Ls 19 676. Svarīgi, ka svētki 2011. gadā iekrīt nedēļas nogalē, kas rada papildus risku, ka svētkus apmeklēs par aptuveni 30% cilvēku vairāk nekā iepriekšējos gados. Līdz ar to iesaistītajām institūcijām – Valsts policijai, Katastrofu medicīnas centram, valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālajam diagnostikas centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – būtu papildus uzmanība jāpievērš pasākuma drošībai. Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ekonomikas, Iekšlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības, Vides, Satiksmes un Zemkopības ministrijām, kā arī Valsts kancelejai. Ar rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv