Informācija presei
J.Bordāns

Ceturtdien, 10. septembrī, tieslietu ministrs Janis Bordāns piedalījās centra "Dardedze" rīkotajā starptautiskajā konferencē "Aizej tur – nezin kur? Ceļa meklējumi vardarbības pret bērnu novēršanai", kura tiek rīkota ar mērķi veicināt valsts un pašvaldību līmenī izpratni par mērķtiecīgu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nepieciešamību.

Atklājot konferenci ar uzrunu, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norādīja: “Tieslietu ministrija jau vairākus gadus ir aktīvi atbalstījusi un darbojusies bērnu tiesību aizsardzības institūta stiprināšanā, kā arī veikusi nepieciešamās darbības, lai Latvijā tiktu ieviesta "Bērna māja". Tās pamatuzdevums un galvenais mērķis ir garantēt koordinētu un efektīvu institūciju rīcību, lai novērstu bērnu atkārtotu emocionālu traumēšanu laikā, kamēr tiek noskaidrota informācija saistībā ar notikušo seksuālo vardarbību. Mūsu ieskatā valsts nedrīkst vilcināties šī modeļa ieviešanā un ir jādara viss nepieciešamais, lai pēc iespējas ātrāk "Bērnu mājas" institūts sāktu darboties arī praksē un no vardarbības cietušajiem bērniem tiktu nodrošināta labāko interešu ievērošana."

Vienlaikus tieslietu ministrs Jānis Bordāns informēja, ka 2017. gadā Eiropas Padomes Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību komiteja (Lansarotes komiteja) uzsāka dalībvalstu novērtēšanu, tajā skaitā arī Latvijas, par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, kas izdarīti izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. "Tiklīdz būs zināms Lansarotes komisijas novērtēšanas ziņojumus, Tieslietu ministrija rūpīgi izvērtēs sniegtās rekomendācijas, lai nodrošinātu to ātrāku ieviešanu praksē," akcentē tieslietu ministrs Jānis Bordāns. 

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi Saeimā arī likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, paredzot pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu veidus papildināt ar jaunu līdzekli – dot tiesai iespēju vardarbīgajai personai uzlikt par pienākumu apgūt kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. "Piemērojamo pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu klāsta papildināšana ir būtiski nepieciešams solis, lai preventīvi iedarbotos uz vardarbīgo personu - koriģētu vardarbīgas uzvedības paradumus un samazinātu vardarbības gadījumu skaitu ģimenēs," atzīmē tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

"Gribu arī uzsvērt, ka nepieciešams sekmēt, lai pats bērns tiek iesaistīs ar viņu saistītu lēmumu pieņemšanā un viņam atbilstošā veidā tiktu sniegta informācija par iestāžu plānotajām un veiktajām darbībām. Piemēram, lai izskaidrotu pieņemto nolēmumu, kā arī to ietekmi uz bērna personisko, mantisko tiesību un tiesisko interešu nodrošināšanu. Šis ir solis, kura virzienā nepieciešams attīstīties visām valsts un pašvaldību iestādēm bērnu labāko interešu aizstāvībai,"  norāda tieslietu ministrs Jānis Bordāns.