J. Bordāns: Ciešāka sadarbība tieslietās palīdzēs stiprināt tiesiskumu Ukrainā un Latvijā
Trešdien, 16. oktobrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns parakstīja saprašanās memorandu ar Ukrainas tieslietu ministru Denisu Maļjusku (Denys Maliuska), lai veicinātu abu valstu sadarbību tiesiskuma, cilvēktiesību, tiesas pieejamības un tieslietu pārvaldes jomās. Memoranda parakstīšana norisinājās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (Volodymyr Zelenskyy) oficiālās vizītes Latvijā ietvaros. Tieslietu ministrs J. Bordāns uzsver: “Saprašanās memorands ir būtisks solis abu valstu sadarbības stiprināšanā. Tas apliecina abu valstu ciešo apņemšanos un gatavību sadarboties, daloties savstarpējā pieredzē tieslietu nozares stiprināšanā un pārvaldībā. Nenoliedzami, abām mūsu valstīm un to valdībām, kas vēlas reālas pārmaiņas valstī, nākas saskarties ar spēcīgu pretestību. Korupcija, nekompetence, neizdarību piesegšana – šīs visas problēmas spēlē par labu mūsu valstīm naidīgiem elementiem. Ņemot vērā sarežģīto situāciju Ukrainas austrumos, Ukrainai ir nepieciešama visa mūsu iespējamā palīdzība, lai nostiprinātos taisnīga valsts pārvalde un Ukraina tuvinātos Eiropas Savienībai un tās standartiem. Tieši tāpēc Maļjuska kungam nodevu mūsu piedāvājumu turpmākai sadarbībai, t.sk. iespēju dalīties ar pieredzi virknē ar tieslietu jomu saistītu jautājumu, piemēram, e-pakalpojumu ieviešanā, normatīvo aktu saskaņošanā ar ES standartiem, tiesnešu apmācībās un datu aizsardzības jomās.” Galvenais memoranda mērķis ir veicināt sadarbību starp Latvijas un Ukrainas Tieslietu ministriju. Ņemot vērā aizvien pieaugošo tieslietu jomas nozīmi dažādos valsts attīstības procesos, memorands paredz stiprināt pušu sadarbību tiesiskuma, cilvēktiesību, tiesas pieejamības un tiesu administrēšanas jomās, veicināt kopīgu iniciatīvu un projektu attīstību Austrumu partnerības platformā “Iestāžu stiprināšana un laba pārvaldība”, apmainīties ar labo praksi, ieviešot Asociācijas nolīgumu un ES Acquis communautaire, kā arī starptautiskās konvencijas tieslietu jomā, apmainīties ar pieredzi un panākumiem reformu īstenošanā tieslietu jomā, dalīties viedokļos un apspriest iespējamos risinājumus tiesas izaicinājumiem, kā arī uzlabot jebkuras citas informācijas un pieredzes apmaiņu aktuālajos jautājumos. Vienlaikus paredzēta ciešāka sadarbība starp abu valstu ministrijām valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, tiesiskās izpratnes un tiesas pieejamības, penitenciārās sistēmas un probācijas, tiesas spriedumu izpildes, kriminālistikas ekspertīzes, korupcijas novēršanas un apkarošanas, tostarp patieso labuma guvēju atklātības nodrošināšanas, elektronisko reģistru un e-uzticamības pakalpojumu izstādes, jauno tehnoloģiju ieviešanas, kā arī alternatīvo strīdu risināšanas jomās.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv