J. Bordāns: Būt latvietim ES - tā ir priekšrocība, nevis šķērslis
  Piektdien, 18. oktobrī, Tieslietu ministrijā viesojās Eiropas Savienības Tiesas (EST) prezidents Koens Lenaerts, lai ar tieslietu ministru Jāni Bordānu pārrunātu Latvijas un EST aktualitātes. Tikšanās laikā tieslietu ministrs J. Bordāns uzsvēra, ka Latvijā ir daudz labu speciālistu un akadēmiķu, kas ir spējīgi pārstāvēt valsti ES līmenī: “Lai arī Latvijas izglītības sistēmai vēl ir nepieciešami daudzi uzlabojumi, mūsu cilvēki ir lielisks pierādījums tam, ka Latvijā tiek sagatavoti ne tikai augsti kvalificēti un spējīgi savas jomas speciālisti, bet to spējas atzīst un novērtē arī ārpus valsts robežām. Latviju jau tagad ES pārstāv profesionāļi, ar kuriem varam lepoties. Mazajām valstīm ir ārkārtīgi plašas iespējas, un tā ir liela Eiropas valstu priekšrocība, kuru nepieciešams izmantot, piemēram, dodoties studēt uz ārvalstīm un iegūstot pieredzi, kas būs liels ieguldījums Latvijā, tās cilvēkos un valsts kopējā tēlā.” Vienlaikus pārrunājot izglītību tiesību zinātnē Latvijā, ministrs akcentēja, ka nepieciešams investēt jaunos cilvēkos, lai tie jau studiju sākumā apgūtu ES un starptautiskos likumus, kā arī uzsvēra ārvalstu studiju un prakses lielo iespaidu uz tālāku profesionālo karjeru. Sarunas ietvaros K. Lenaerts atzīmēja, ka EST ir nepieciešami daudzpusīgi, pieredzes bagāti cilvēki, un tieši mazās valstis ir tās, no kurām visbiežāk šie cilvēki nāk. Turklāt valodu prasmes un plašais redzējums, kas, piemēram, raksturīgs tieši Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Slovēnijai, ir ārkārtīgi būtiska pievienotā vērtība tiesneša amatā Eiropas Savienības Tiesā.  Tikšanās laikā EST prezidents cita starpā uzteica Latvijas tiesnešu darbu EST, kā arī atzinīgi izteicās par Latvijas Satversmes tiesu Inetas Ziemeles vadībā, atzīmējot I.Ziemeles akadēmiskos un profesionālos sasniegumus.   Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv