J. Bordāns: Tiesnešu gatavība skaidrot savus lēmumus veicina sabiedrības uzticēšanos tiesu varai
Piektdien, 11. oktobrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar tiesu priekšsēdētājiem, lai pārrunātu tiesu sistēmas aktualitātes. Pasākuma ietvaros savā uzrunā tiesu priekšsēdētājiem tieslietu ministrs īpaši vērsa uzmanību uz komunikācijas un informācijas pieejamības ietekmi uz sabiedrības uzticēšanos tiesu varai: “Mūsu dinamiskajā informatīvajā telpā ikviena tiesneša pienākums ir saprotami un savlaicīgi skaidrot lēmumu argumentāciju. Tiesa nav atrauta no pārmaiņām ārpus tiesas telpām, tāpēc ir jāspēj iet līdzi laikam un pielāgoties esošajai situācijai, tai skaitā mācīties komunicēt ar medijiem un sabiedrību, tāpēc esmu gandarīts par katra tiesneša iesaisti lēmumu skaidrošanā. Īpaši vēlos uzteikt pēdējā laika labās prakses piemēru Rīgas apgabaltiesa tiesneša Valda Vazdiķa personā, rādot lielisku paraugu tiesu komunikācijai ar medijiem un iedzīvotājiem. Katrs šāds pozitīvais piemērs palīdz uzlabot tiesu varas tēlu kopumā.”  Vienlaikus tieslietu ministrs uzsvēra, ka savlaicīgas un saprotamas informācijas pieejamība, tai skaitā tiesnešu gatavība likuma ietvaros sniegt skaidrojumus par saviem lēmumiem, ir priekšnosacījums, lai sabiedrība uzticētos tiesu varai un tiesu vara atgūtu savu prestižu sabiedrības acīs. Tikšanās laikā tieslietu ministrs un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone aicināja tiesu priekšsēdētājus un tiesnešus pievērst uzmanību situācijām, kad tieši vai netieši kāda no lietā iesaistīto dalībnieku pusēm mēģina izdarīt spiedienu, kā arī aicināja šādus gadījumus bez vilcināšanās nebaidīties identificēt un novērst. Sanāksmē tika pārrunāti arī aktuālie projekti, pie kuriem pašlaik norit aktīvs darbs Tieslietu ministrijā, Tieslietu padomē un Saeimā - Ekonomisko lietu tiesas izveide, tiesneša amata kandidātu atlases kārtība, imunitātes atcelšana administratīvā pārkāpuma lietās, Saeimā esošie grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplināratbildības likumā, Advokatūras likuma grozījumi, u.c.  Cita starpā tika pārrunātas jaunās izmaiņas tiesu darbinieku atlīdzībā. Kā jau izskanējis iepriekš, Tieslietu ministrija ir radusi finansējumu no iekšējiem resursiem un 2020. gadā novirzīs 2,45 milj. eiro tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanai vidēji par 10%, lai sasniegtu tiesu darbinieku algu reformas ietvaros iepriekš plānotos 85 % no mēnešalgu grupas.       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv