Informācija presei

Otrdien, 4. augustā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns apmeklēs topošās Ekonomisko lietu tiesas (ELT) telpas Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 39, lai novērtētu to gatavību nodrošināt tiesas darba uzsākšanu no 2021.gada 1.janvāra.

Darba vizītes laikā J.Bordāns ar Tiesu administrācijas vadību pārrunās turpmākos soļus ELT darbības uzsākšanai - gan jautājumu par tiesas telpu iekārtošanu, gan citus sagatavošanās pasākumus. Likuma grozījumi par ELT izveidi stājās spēkā 1. jūlijā. Šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi tās darbības uzsākšanai 1. janvārī – tiesnešu atlase, mācību programmas izstrāde, telpu iekārtošana. Sākotnēji tiesas kompetencē būs specifiski komercstrīdi un krimināllietas par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem, kas rada būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības attīstībai. Plānots, ka Ekonomisko lietu tiesas kompetence tiks paplašināta pakāpeniski, izvērtējot tās pirmos darba rezultātus un tiesas kapacitāti.

Konkurss uz ELT tiesneša amatiem tika izsludināts 22.jūlijā. Pretendentu pieteikšanās turpinās līdz 28.augustam. Atlases procesa ietvaros tiesneša amata pretendentiem tiks piedāvāts mācību kurss, lai sekmētu sagatavošanos atlases profesionālo pārbaudījumu kārtošanai. Visi pretendenti, kas būs sekmīgi nokārtojuši atlases pārbaudījumus, tiks iekļauti tiesneša amata kandidātu sarakstā. Ieņemt tiesneša amatu tiks piedāvāts kandidātiem ar lielāko atlases pārbaudījumos iegūto punktu skaitu. Pārējiem kandidātiem iekļaušana sarakstā dod tiesības pretendēt uz tiesneša amata vakanci nākamo triju gadu laikā, nekārtojot atkārtotu atlases pārbaudījumu.

Lai sekmētu specializētās tiesas darba efektivitāti un sagatavotu tiesnešus darbam atbilstoši tiesas kompetencei, arī turpmāk tiek plānoti profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi. Rajona (pilsētas) tiesneša mēnešalga, uzsākot tiesneša amata pienākumu izpildi, no 2021.gada būs 2984 eiro mēnesī (bruto).

Informāciju sagatavoja:
Andris Vitenburgs, tieslietu ministra preses sekretārs
Tālrunis: 67036759, e-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv