Jānis Bordāns: Esam atvērti tiešam dialogam ar uzņēmēju organizācijām
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns 2019. gada 4. aprīlī piedalījās Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā rīkotajā diskusijā, kurā sniedza ieskatu par veiktajiem pilnveidošanas pasākumiem un turpmākajiem darbiem attiecībā uz tieslietu sistēmas reformu. Diskusijas ietvaros tieslietu ministrs informēja par iestrādēm tiesu darba un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanai, kā arī par nepieciešamību noteikt komerclietās specializētu tiesu, lai efektivizētu un paātrinātu tiesvedību procesus. Vienlaikus J. Bordāns iepazīstināja  Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā pārstāvjus ar galvenajām prioritātēm un darbības virzieniem, lai nodrošinātu sakārtotu, mūsdienu standartiem atbilstošu un investīcijām pievilcīgu uzņēmējdarbības tiesisko vidi. Diskusijas noslēgumā tieslietu ministrs uzsvēra: "Esam atvērti tiešam dialogam ar uzņēmēju organizācijām, lai uzlabotu uzņēmējdarbības tiesisko vidi Latvijā."