Informācija presei
Jānis Bordāns: Jaunā kadastrālās vērtēšanas metodika – taisnīgi un skaidri noteikumi visiem
Otrdien, 30. aprīlī, sabiedriskai apspriešanai tiks nodots jauns Ministru kabineta noteikumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, kas izstrādāts ar mērķi uzlabot kadastrālās vērtēšanas metodiku, nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīvu, taisnīgu un atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus informācijai noteiktu kadastrālo vērtību visiem nekustamajiem īpašumiem. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver, ka uzlabotā metodika nodrošinās objektīvu kadastrālās vērtības aprēķināšanu katram īpašumam – iedzīvotājiem ir jāsaprot sava īpašuma reālā vērtība un valstij jāaazinās nekustamo īpašumu kopējā ekonomiskā vērtība. Ko tas nozīmē? Taisnīga novērtēšanas sistēma, kurā tiek ņemts vērā ēkas celtniecības gads, tās tips, lietošanas veids un atrašanās vieta. Godīga pieeja daudzdzīvokļu māju apbūves zemēm, vērtēšanā izdalot standartplatību (zeme zem mājas un tai piegulošā funkcionāli nepieciešamā zeme) un pārējo platību, ko izmanto arī citu māju iedzīvotāji un kuru turpmāk vērtēs kā zaļo zonu Īpaši aktuāli tas ir piespiedu nomas gadījumos, atzīst ministrs. “Jauno uzlaboto kadastrālās vērtēšanas metodiku drīkst ieviest tikai tad, ja valdību veidojošās partijas vienojas par nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas reformu – valstij ir jābūt pieejamai objektīvai informācijai par kadastrālo vērtību, bet tas nedrīkst nesamērīgi paaugstināt nodokļa slogu ikviena iedzīvotāja primārajam mājoklim,” uzsver J.Bordāns. Taisnīga un tirgum atbilstoša kadastrālās vērtēšanas metodika ir nekustamā īpašuma nodokļu aprēķina pamatā, vienlaikus, nedrīkst pieļaut to, ka Finanšu ministrija un pašvaldības, pārskatot nekustamā īpašuma nodokļa politiku un nosakot nodokļa likmes, neņem vērā iedzīvotāju maksātspēju, atzīst ministrs. Sabiedrība savlaicīgi tiks informēta par prognozētajām kadastrālajām vērtībām. Kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšana tiek plānota 2020.gada vidū, kadastrālā vērtība katram īpašumam tiks aprēķināta uz 2021.gada 1.janvārī. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām to piedāvāts piemērot no 2022.gada, lai Finanšu ministrijai un pašvaldībām dotu iespēju pārvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa politiku, zinot jauno kadastrālo vērtību bāzi un tās ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. Ar noteikumu projektu paredzēts risināt zemes vērtēšanu daudzdzīvokļu māju zemei, nosakot saprotamu kadastrālās vērtēšanas sistēmu un vienotu ēku nolietojuma noteikšanas metodiku. Līdz šim spēkā bija divas metodes – līdz 2012. gadam celtās ēkas, kas tika vērtētas tikai vizuāli, un pēc 2012. gada celtās ēkas, kas vērtētas gan vizuāli, gan ņemot vērā tehniskos parametrus – labiekārtojumu un nolietojumu. Savukārt jaunie noteikumi paredz visu ēku vērtēšanu gan vizuāli, gan tehniski. Ieviešot jaunos vērtēšanas kritērijus, tiks novērstas ļaunprātīgas rīcības iespējas ar kadastrālās vērtības datiem. Jaunie kadastrālās vērtēšanas noteikumi cita starpā paredz arī efektīvāku informācijas apriti.   Mediju iespējas:   30. aprīlī plkst.11.00 Ministru kabineta preses konferenču zālē (319. telpā) norisināsies preses konference, kurā par jauno kadastrālās vērtēšanas metodiku informēs: Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos, Solvita Zvidriņa, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore. Iekļūšana Ministru kabineta ēkā ar pastāvīgās akreditācijas kartēm. Ja nepieciešama vienreizējā caurlaide, lūgums pieteikumu līdz 29. aprīļa plkst. 16.30 sūtīt uz e-pastu Ksenija.Vitola@tm.gov.lv.     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv