Informācija presei
Jānis Bordāns piedalās ES tieslietu ministru apspriedē par tiesiskuma jomā ieviestajiem pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību
Pirmdien, 6.aprīlī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās Horvātijas prezidentūras sarīkotajā ES tieslietu ministru sanāksmē, lai apspriestu sakarā ar Covid-19 izplatību ES dalībvalstīs ieviestos pasākumus tiesiskuma jomā un to ietekmi uz tiesu pieejamību un tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās. Sava uzrunā J.Bordāns informēja, ka ārkārtējā situācijā Latvijas tiesas spēj nodrošināt darba nepārtrauktību, pielāgojot to valstī noteiktajiem piesardzības un drošības pasākumiem. Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārceltas tiesas sēdes mutvārdu procesos, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Ministrs uzsvēra, ka Latvijā līdz šim daudz ir ieguldīts tieslietu sistēmas digitalizācijā, nodrošinot videokonferences iespējas, dokumentu elektronisko plūsmu, elektroniskā paraksta izmantošanu, notāru pakalpojumu attālinātu pieejamību. No ES fondiem ir nepieciešams paredzēt vairāk investīciju tieslietu nozares digitalizācijā un e-tiesiskuma iniciatīvas stiprināšanā, akcentēja J.Bordāns. Ministru sanāksmē videokonferences režīmā tika apspriesta Covid-219 radītās sekas uz tiesu sistēmas darbu, tostarp izmaiņas tiesu iestāžu un juridisko profesiju darbā, tiesu iestāžu pārrobežu sadarbība, izpildu lietas un maksātnespējas procesi, procesuālās tiesības kriminālprocesā, ar brīvības atņemšanu saistīto sodu izpilde un situācija ieslodzījuma vietās. Tāpat arī tieslietu ministri apmainījās ar informāciju par noteiktajām sankcijām par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.