Jānis Bordāns: "Starp valsti un baznīcu nepieciešams konstruktīvs dialogs"
Ceturtdien, 3.oktobrī, Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa vadībā notika Garīgo lietu padomes sēde, kurā izskatīja vairākus ar reliģisko organizāciju darbību saistītus jautājumus. Sēdes laikā tika apspriesta reliģisko organizāciju sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, īpaši panākto progresu attiecībā uz vienotas izpratnes veidošanu par grāmatvedības kārtošanas prasībām un to ievērošanu reliģiskajās organizācijās. Jautājumu par reliģisko organizāciju saņemto ziedojumu uzskaites pareizu kārtošanu tieslietu ministrs Jānis Bordāns aktualizēja šī gada jūnijā, tiekoties ar tradicionālo konfesiju vadītājiem, īpaši ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta veiktos pasākumus vairākās katoļu draudzēs. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pēc sēdes uzsvēra: “Esam uz pareizā ceļa. Ir sperts pirmais solis, lai veicinātu vienotu izpratni par reliģisko organizāciju darbu un kārtību, kādā notiek grāmatvedības uzskaite un saņemto ziedojumu izlietojums. Tai jābūt viegli saprotamai un vienkāršotai. Esmu gandarīts, ka šis jautājums ir pacelts arī Garīgo lietu padomes līmenī.” "Puses bija vienisprātis, ka nepieciešama aktīvāka un ciešāka sadarbība, veicinot izpratni par reliģisko organizāciju darbības specifiku, tostarp arī no tiesībsargājošo iestāžu puses. Tāpēc ir svarīgs konstruktīvs dialogs un ciešāka sadarbība", akcentēja J.Bordāns. Lai pēc iespējas ātrāk ieviestu skaidrību par pareizu grāmatvedības kārtošanu reliģiskajās organizācijās, šis jautājums tika apspriests jau Tieslietu ministrijas vadītajā Reliģijas lietu konsultatīvajā padomē, kur tika panākta sākotnējā vienošanās starp Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem, no vienas puses, un reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, no otras puses, ar Tieslietu ministrijas atbalstu izstrādāt metodisko materiālu grāmatvedības uzskaites organizēšanā un attiecīgo normatīvo aktu prasību piemērošanā. Šobrīd Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoto metodisko materiālu Tieslietu ministrija ir nosūtījusi reliģiskajām organizācijām, aicinot sniegt priekšlikumu tā pilnveidošanai. Šis materiāls kalpos kā vadlīnijas tiesību normu piemērošanā, īpaši situācijās, kas nav tieši atrunātas normatīvajos aktos. Sēdes laikā tika pārrunāti arī sakrālā mantojuma saglabāšanas un uzturēšanas jautājumi, tostarp valsts budžeta līdzekļu piešķiršana Sakrālā mantojuma finansēšanas programmai. Tāpat arī tika apspriesta turpmākā sadarbība ar Centrālo statistikas pārvaldi, nodrošinot 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanu un organizēšanu.   Valsts kancelejas FOTO