Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un ERA direktors

Divu dienu vizītē Vācijā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns apmeklēja Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA), lai tiktos ar tās direktoru Žanu Filipu Ražadu (Jean-Philippe Rageade) un piedalītos ERA Vadības padomes sēdē, kurā tika ievēlēts jauns ERA Vadības padomes priekšsēdētājs un izskatīti ar akadēmijas attīstību un darbību saistītie jautājumi.

Tieslietu ministrs ar stāšanos amatā apsveica jauno ERA Vadības padomes priekšsēdētāju, ilggadējo Luksemburgas premjerministru un bijušo Eiropas Komisijas prezidentu Žanu-Klodu Junkeru (Jean-Claude Juncker), kas nomainīja šajā amatā pirms tam esošo Žaku Santeru (Jacques Santer). Savukārt vērtējot ERA 2019. un 2020.gada darbības rādītājus, padomes sēdē tika izcelti Latvijas tieslietu nozares pārstāvji, kuri ERA mācību kursos 2020.gadā ir veidojuši skaitliski lielāko dalībnieku grupu, salīdzinot ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem.

Tikšanās laikā ar ERA direktoru Jānis Bordāns pārrunāja līdzšinējo sadarbību un vienojās par turpmākajiem sadarbības virzieniem Latvijas tiesnešu un prokuroru mācību attīstībai. Jau savas vizītes laikā Rīgā šī gada jūlijā ERA vadītājs izteica atbalstu Tieslietu ministrijas gatavībai stiprināt juridisko profesiju pārstāvju mācību procesa kapacitāti, veidojot Tieslietu mācību centru Latvijā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Lai veicinātu kvalitatīvu lietu izmeklēšanu un iztiesāšanu, ir nepieciešamas pārmaiņas arī tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas sistēmā. Vienotas tiesnešu un prokuroru, kā arī izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību sistēmas izveide centra izveide Latvijā ir svarīgs priekšnoteikums efektīvai tiesu procesu norisei un tiesu varas attīstībai. Latvijā plānotās reformas tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas pilnveides sistēmas attīstībai tika atzinīgi novērtētas no Eiropas kolēģu puses."

Tāpat vizītes laikā tieslietu ministrs pārrunāja pieredzi tiesnešu un prokuroru mācību organizēšanā arī ar Vācijas un Nīderlandes pārstāvjiem. J.Bordāns apmeklēja Vācijas Federālo tiesību mācību centru un tikās ar tā direktoru Stefanu Jagi (Stephan Jaggi), kā arī tikās ar Nīderlandes tiesnešu un prokuroru mācību centra padomes viceprezidentu Remko Van Torenu (Remco van Tooren). Abu tikšanos laikā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar mācību centru darbības principiem un mācību nodrošinājumu.

 

Papildu informācija:
Tieslietu mācību centra izveide ir Tieslietu ministrijas prioritārais projekts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plānā. ES finansējums ir plānots 7,5 miljonu eiro apmērā, tas būs pieejams laika periodam līdz 2026.gadam.