Informācija presei
Jānis Bordāns: Tiesiska valsts un efektīva tiesu vara ir mūsu visu kopīgs mērķis
“Tiesiska valsts un ar to saistīta efektīva tiesu vara ir mūsu visu kopīgs mērķis, pie kura sasniegšanas jāstrādā kopā visiem valsts varas atzariem,” Latvijas tiesnešu konferencē uzsvēra tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Savā uzrunā konferences atklāšanā tieslietu ministrs norādīja, ka valsts varu balanss izpaužas ne tikai kompetences robežu nošķiršanā, bet arī kopīgā darbā kopīgu mērķu sasniegšanā. J.Bordāns apliecināja, ka Tieslietu ministrija ikvienu iniciatīvu tiesu sistēmas un tiesību politikas jomā izvirza ar mērķi nodrošināt sabiedrības prasības par tiesiskas, efektīvas un kvalitatīvas tiesu iekārtas darbību. Tomēr šo iniciatīvu rezultāti ir atkarīgi ne tikai no izpildvaras, bet prasa arī aktīvu tiesu varas iesaisti, uzsvēra ministrs.
“Tieslietu ministrija ir tiesu varas tuvākais sadarbības partneris. Aicinu izmantot šo iespēju un vērsties pie ministrijas ar priekšlikumiem, kā novērst tiesu varas pārstāvju pamanītos šķēršļus efektīvam tiesas procesam un tiesu darbam,” kopīga darba nozīmi akcentēja J.Bordāns.
J.Bordāns izteica atbalstu tiesu varas nostājai jautājumā par tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumu. Atlīdzības jautājums ir cieši saistīts ne tikai ar valsts pienākumu nodrošināt tiesu varas neatkarības garantijas, bet arī ar tās darbības kvalitāti. Tikai konkurētspējīgs atalgojums spēj noturēt un piesaistīt tiesneša darbam augsti kvalificētus un pieredzējušus juristus, tāpēc Tieslietu ministrija ir gatava piedalīties diskusijās par tiesu varas amatpersonu atlīdzības jautājumiem. Lai nodrošinātu Satversmes tiesas spriedumos ietverto atziņu īstenošanu par tiesneša neatkarības principa garantijām, vēlos panākt, ka notiek atklāts dialogs ar tiesu varas pārstāvjiem, savā uzrunā akcentēja J.Bordāns. Runājot par sabiedrības uzticēšanos tiesu varai, tieslietu ministrs uzsvēra, ka sabiedrībai būtu svarīgi no pašiem tiesnešiem saņemt informāciju par apstākļiem un argumentiem notiesājošam vai attaisnojošam spriedumam. J.Bordāns: “Savlaicīga un saprotama informācijas pieejamība un tiesneša gatavība likuma ietvaros sniegt skaidrojumu par saviem lēmumiem ir priekšnosacījums, lai sabiedrība uzticētos tiesu varai un tiesu vara atgūtu savu prestižu sabiedrības acīs!”   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.