Informācija presei
Jānis Bordāns un Antonio Kampinoss uzsver intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmību
Šodien, 2013.gada 9.septembrī, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Eiropas Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) (turpmāk – ITSB) prezidentu Antonio Kampinosu /Antonio Campinos/. Sanāksmes laikā tika pārrunāta Latvijas Republikas Patentu valdes sadarbība ar ITSB un  šobrīd notiekošā preču zīmju regulējuma reforma Eiropas Savienībā. Jānis Bordāns un Antonio Kampinoss sarunā vienisprātis akcentēja, ka moderna, pieejama un efektīva intelektuālā īpašuma aizsardzība arvien vairāk iedrošina izgudrotājus un uzņēmumus intelektuālā īpašuma radīšanai, reģistrācijai un izmantošanai ražošanā.
„Adekvāts intelektuālā īpašuma aizsardzības līmenis ir viens no valsts ekonomikas pamata elementiem”, uzsvēra ministrs J.Bordāns. Kā arī atzīmēja intelektuālā īpašuma reģistrācijas procesa vienkāršošanas nozīmi.
Jau šobrīd, lai virzītos ministra iezīmēto mērķu virzienā, Patentu valde aktīvi ir iesaistījusies dažādos ITSB Sadarbības fonda projektos, tostarp ir izveidotas datubāzes, kas nodrošina brīvu piekļuvi daudzu Eiropas Savienības preču zīmju un dizainparaugu iestāžu preču zīmju pieteikumiem, reģistrētajām preču zīmēm, kā arī reģistrētajiem dizainparaugiem. Notiekošās preču zīmju reformas ietvaros, Jānis Bordāns norādīja, ka Eiropas Komisijas priekšlikums inovāciju un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, padarot preču zīmju reģistrēšanas sistēmas visā Eiropas Savienībā pieejamākas un efektīvākas, kopumā ir atbalstāms. Vienlaikus nacionālo preču zīmju iestāžu darbība tiek uzsvērta kā viena no Latvijas prioritātēm, nodrošinot arī to uzņēmumu interešu aizsardzību, kas nevēlas savas preču zīmes aizsargāt ES līmenī, bet turpināt izmantot nacionālā līmeņa aizsardzību.                     Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv