Jānis Bordāns uzsāk pildīt Tieslietu ministra amata pienākumus un sasauc pirmās darba sanāksmes
Ceturtdien, 24. janvārī, uzsākot pildīt tieslietu ministra amata pienākumus, Jānis Bordāns sasauca divas darba sanāksmes – ar Tieslietu ministrijas vadību un  PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisiju. Sanāksmē valsts sekretārs Raivis Kronbergs ar valsts sekretāra vietniecēm ziņoja tieslietu ministram par aktualitātēm tieslietu nozarē. Plānojot turpmāko darbu un apzinot tieslietu sistēmas prioritātes, ministrs precizēja tiesību politikas, tiesu sistēmas, ārsvalstu sadarbības un Tieslietu ministrijas stratēģijas būtiskākos jautājumus. Sanāksmē tieslietu ministrs iepazīstināja ministrijas pārstāvjus arī ar topošā biroja komandas pārstāvjiem – ministra biroja vadītāju Aldi Bukšu un parlamentāro sekretāru Juri Jurašu.             Savukārt tikšanās laikā ar PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisiju tieslietu ministrs uzklausīja ziņojumu par līdz šim paveiktajiem komisijas darbiem, kā arī par darba plāniem 2019. gadam. Tāpat ministrs komisijai lūdza sniegt aktuālo informāciju par sagatavošanās procesu starptautiskajai konferencei, kuras norise plānota 2019. gada 22.martā. Sanāksmes laikā komisija iepazīstināja tieslietu ministru ar vēsturnieka Jāņa Riekstiņa pārskatu par 2018. gadā veikto pētījumu "Deportēto Latvijas iedzīvotāju bēgšana no Sibīrijas specnometinājuma vietām", kā arī informēja par 2019. gada pētījumu "Dokumentu krājums "PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā"1940.-1990". Sanāksmes noslēgumā tieslietu ministrs Jānis Bordāns pauda gandarījumu par komisijas darbu un izteica gatavību sniegt atbalstu komisijas turpmākajā darbā. Papildu informācija: Komisija izveidota 2005. gada 5. augustā un darbojās līdz 2009. gada 1.augustam, kad krīzes dēļ tās darbība uz laiku tika apturēta, taču 2013. gadā pēc Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikuma tās darbību atjaunoja.         Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv