Valsts probācijas dienests jau trešo gadu pēc kārtas organizē pasākumu „Izlīguma nedēļa”, lai veicinātu arvien labāku sadarbību ar procesa virzītājiem un informētu sabiedrību par izlīguma iespējām un Taisnīguma atjaunošanas pamatprincipiem. „Izlīguma nedēļas” pasākumi šogad notiks no 2012.gada 8.maija līdz 17.maijam.  Minētā pasākuma ietvaros visā Latvijā ir paredzētas dažādas aktivitātes, piemēram, diskusijas skolās, semināri sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem, publikācijas reģionālajos laikrakstos un citas aktivitātes.   Šogad pasākuma „Izlīguma nedēļa” ietvaros tiks organizēti arī reģionālie semināri „Izlīgums un Taisnīguma atjaunošana: vienkāršotais kriminālprocess - vai tikai ....?” Valsts policijas darbiniekiem.  Izlīguma organizēšana un vadīšana kriminālprocesā ir viena no Valsts probācijas dienesta funkcijām. Izlīgums ir brīvprātīgs sarunu process, kurā piedalās cietušais un likumpārkāpējs un kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu.  Izlīguma pamatā tiek izmantota Taisnīguma atjaunošanas pieeja, ko pasaulē plaši pielieto, lai apzinātu to personu, kurus ir ietekmējis noziedzīgais nodarījums, vajadzības un lai mazinātu noziedzīgā nodarījuma izraisītās sekas. Hovards Zehrs (Howard Zehr) – viens no Taisnīguma atjaunošanas pamatlicējiem, ir norādījis Taisnīguma atjaunošanas galvenos pīlārus, proti, fokusēšanās uz pāridarījumu un vajadzībām; pāridarījums rada pienākumus; cietušā, likumpārkāpēja un sabiedrības iesaistīšanās pāridarījuma radīto seku mazināšanā.   Papildus jāatzīmē, ka kopumā ierosināto izlīgumu skaits ir palielinājies, jo 2011.gadā tika ierosināti 696 izlīgumi, kas, salīdzinot ar 2010.gadu, ir par 256 izlīgumiem jeb 37% vairāk. Ar „Izlīguma nedēļas” pasākumu programmu ir iespējams iepazīties šeit. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas