Informācija presei
Jaunā IeVP vadītāja Ilona Spure
Šodien, 16. jūlijā, ar valdības lēmumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) vadītāja amatā ir apstiprināta pulkvede Ilona Spure. I. Spure iepriekš pildīja IeVP Resocializācijas dienesta priekšnieces pienākumus. Viņa ir ilggadīga darbiniece ieslodzījuma vietu sistēmā un  dienestā strādā jau 20 gadus. Jaunos pienākumus I. Spure uzsāks pildīt 18. jūlijā.  
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns skaidro: „Izvēloties kandidātu IeVP vadītāja amatam, esmu konstatējis, ka I. Spures kandidatūra atbilst augstākajiem standartiem šādas specifiskas iestādes vadīšanā, jo viņai piemīt inteliģence, analītiskas spējas un vienlaikus viņa izvirza augstas profesionālas prasības pret sevi. Tas dod pamatu uzskatīt, ka viņai ir tiesības šādas pašas prasības izvirzīt saviem padotajiem. Ņemot vērā to, ka nepieciešamība pēc pozitīvām pārmaiņām cietumu sistēmā ir pastāvējusi jau sen, esmu pārliecināts, ka I. Spures vadībā šīs pārmaiņas drīzumā tiks īstenotas un Tieslietu ministrija tās atbalstīs”.
Tāpat tieslietu ministrs uzsver, ka cietumu sistēmas misija - ir nodrošināt uz likuma normām balstītu sodu izpildi un pirmstiesas apcietinājumu, tādējādi gādājot par sabiedrības drošību. Sodu izpildes sistēmas uzdevums ir panākt, lai notiesātās un citas personas respektētu valstī pastāvošo tiesisko kārtību. Vislabākais notiesāto pārliecināšanas līdzeklis ir pašu cietumu sistēmas speciālistu piemērs: amatpersonu profesionāls un godprātīgs darbs. Tieslietu ministrs jaunajai IeVP vadītājai ir izvirzījis trīs galvenos uzdevumus. Proti, ievērot un uzturēt finanšu disciplīnu un nodrošināt caurspīdīgumu iepirkumu plānošanā un veikšanā, attīstīt uz speciālistu izaugsmi vērstu personāla politiku un stiprināt iekšējo drošību un likumību ieslodzījuma vietās, lai soda izpildes process sasniegtu tam izvirzītos mērķus – mazinātu recidīvu un vairotu sabiedrības drošību kopumā. Vienlaikus kā viens no I. Spures pirmajiem darāmajiem darbiem būs veikt iestādes iekšējo funkcionālo auditu.  Sigita Vasiļjeva  Sabiedrisko attiecību speciāliste  Tālrunis: 67036739, 28611915  E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv