Jauna kārtība ģenerālprokurora amata kandidātu atlasē
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir iesniedzis priekšlikumus Tieslietu padomes priekšsēdētājam par ģenerālprokurora amata kandidātu atlases procesa pilnveidi, palielinot Tieslietu padomes lomu. J.Bordāns: Uzskatu, ka ģenerālprokurora amata pretendentu atlases procesam šodien būtiski jāatšķiras no tā, kā tas noticis iepriekš. Ģenerālprokurora amata piemērotākā kandidāta izvēle ir jānodod koleģiālas institūcijas kompetencē – Tieslietu padomei. Vienlaikus Tieslietu padome varēs noteikt vienotus vērtēšanas kritērijus, uzklausīt visus amata pretendentus un piemērotāko kandidātu virzīt iecelšanai amatā. Tas nodrošinās atklātu un caurskatāmu atlases procesu. J.Bordāns uzsver: Lai varētu savlaicīgi apstiprināt jauno kārtību pirms nākamā ģenerālprokurora amata kandidāta atlases procedūras uzsākšanas, jaunos priekšlikumus Tieslietu ministrija ir iesniegusi izskatīšanai Tieslietu padomē un nodos tos sabiedriskajai apspriešanai. Tieslietu ministrs ir pārliecināts: ja ģenerālprokurora amata kandidātu atlases process kļūs atklāts un caurskatāms, tas vairos sabiedrības uzticēšanos tiesu sistēmai kopumā.