Jauna kārtība uzturlīdzekļu saņemšanā un izmaksā. Statistikas dati par uzturlīdzekļu piedziņu un parādniekiem.
2017. gada 1. februārī stājas spēkā jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kas paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, efektivizēt un vienkāršot uzturlīdzekļu saņemšanas kārtību, kā arī noteikt stingrākus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem.   Aicinām iepazīties ar informāciju par jauno kārtību uzturlīdzekļu saņemšanā, izmaksāšanā un ierobežojumiem, kas skars uzturlīdzekļu nemaksātājus.                             Statistikas dati par uzturlīdzekļu parādniekiem Latvijā un kopējo izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru. Kopējais prasību skaits par uzturlīdzekļu piedziņu bērniem Latvijas tiesās (pirmajā instancē): 2015. gadā: - saņemto lietu skaits 5376; - pabeigto lietu skaits 5324. 2016. gadā: - saņemto lietu skaits 4619; - pabeigto lietu skaits 4915. Izpildu lietu (lietas, kas atrodas tiesu izpildītāju lietvedībā) skaits par uzturlīdzekļu piedziņu no uzturlīdzekļu parādniekiem: - 2016. gadā izpildu lietu skaits  - 6155 (pabeigtas 3638); - 2015. gadā izpildu lietu skaits -  6275  (pabeigtas 3638).