Informācija presei
Jaunais Valsts Probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs
Šodien, 12. novembrī, ar valdības lēmumu Valsts Probācijas dienesta (VPD) vadītāja amatā ir apstiprināts Mihails Papsujevičs. M.Papsujevičs iepriekš pildīja VPD vadītāja vietnieka pienākumus. Viņš Valsts Probācijas dienestā strādā no 2004.gada un šajā laikā veicis gan teritoriālās struktūrvienības vadītāja pienākumus, gan vēlāk piedalījies ar savu ekspertīzi starptautiskos projektos, kas saistīti ar sodu izpildes sistēmu attīstību. Jaunos pienākumus M.Papsujevičs uzsāks pildīt 13. novembrī.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns skaidro: „Izvēloties kandidātu VPD vadītāja amatam, esmu konstatējis, ka M.Papsujevičam ir zināšanas, pieredze probācijas jomā, kā arī augsta motivācija tālākam darbam un redzējums par probācijas tālāko attīstību”.
Tāpat tieslietu ministrs uzsver, ka  probācija nav tikai valsts pārvaldes iestāde, bet personificē jauno sodu izpildes politiku. Sodu izpildes iestādēm ir jānodrošina ne tikai izmaiņas likumpārkāpēja domāšanā, bet arī jāiesaista plašāka sabiedrība, tādējādi atjaunojot attiecības starp likuma pārkāpēju un sabiedrību. Soda izpildes procesam ir jābūt iekļaujošam un jāmazina plaisa starp likumpārkāpēju un sabiedrību.   Tieslietu ministrs VPD jaunajam vadītājam ir izvirzījis vairākas prioritātes:
  • attīstīt uz efektīvu finanšu un cilvēkresursu plānošanu vērstu personāla politiku;
  • veicināt inovatīvu pieeju ieviešanu recidīva un tā risku mazināšanai darbā ar likumpārkāpējiem;
  • ieviest iekļaujošas darba metodes plašākai sabiedrības iesaistei darbā ar personām, kas pārkāpušas likumu.
  Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv