Informācija presei
Jaunajām ģimenēm samazina valsts nodevas saistībā ar pirmā mājokļa iegādi
Otrdien, 3. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas paredz jaunajām ģimenēm labvēlīgas izmaiņas nodevu apmērā saistībā ar īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Tieslietu ministrijas sagatavotajā izmaiņās ir samazināta valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā līdz 0,5 % no nekustamā īpašuma vērtības, ja īpašuma tiesības tiek nostiprinātas uz nekustamo īpašumu, kas iegādāts pirmā mājokļa programmas ietvaros, piešķirot valsts galvojumus. Tāpat jaunajām ģimenēm ir paredzēts arī atbrīvojums no valsts nodevas par ķīlas tiesību jeb hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā. Grozījumi izstrādāti, jo pašreizējais valsts nodevas apmērs 2% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības un atsevišķa nodeva par hipotēkas nostiprināšanu finansiāli var apgrūtināt pirmā mājokļa iegādi un valsts atbalsta instrumenta izmantošanu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni. Līdz ar ko, piemēram, ja jaunā ģimene vēlēsies iegādāties nekustamo īpašumu 60 000 eiro vērtībā, tad valsts nodeva būs jāmaksā 300 eiro līdzšinējo 1200 eiro vietā. Izmaiņas attieksies uz tiem gadījumiem, kad ģimene iesniegs dokumentus zemesgrāmatā pēc noteikumu spēkā stāšanās. Ar noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Papildu informācija: Minētie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz valdības deklarācijā un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam noteikto demogrāfijas jomā, proti, ka tiks nodrošināta kredītu garantiju pieejamība pirmajam mājoklim, pārskatot tiesisko regulējumu un iedarbinot valsts atbalsta programmu ģimenēm, nodrošinot motivējošus atvieglojumus un iespējas vecākiem ar bērniem. Savukārt atbilstoši sabiedrības valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"" sniegtajai informācijai, programmas praktiskā darbība tika uzsākta šī gada janvārī,  sabiedrībai “Altum” noslēdzot pirmo sadarbības līgumu ar banku “Citadele”. Šī gada martā programmā iesaistījās SEB banka un Swedbank, aprīlī – Nordea, visbeidzot, jūnijā - arī ABLV Bank un DNB banka. Tādējādi šobrīd programmas realizācijā iesaistītas visas hipotekārās kreditēšanas tirgū nozīmīgākās komercbankas.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv