Informācija presei
Jaunas prasības šķīrējtiesām
Lai nodrošinātu šķīrējtiesu reģistra ierakstu un šķīrējtiesas reģistrācijas lietai pievienojamo dokumentu atbilstību likumam “Grozījumi Šķīrējtiesu likumā", šķīrējtiesu reģistrā esošajām šķīrējtiesām paredzēti divi pārejas posmi - līdz 2017. gada 1. martam un līdz 2017. gada 1. jūnijam. Grozījumi kopumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas līdzšinējā šķīrējtiesu reģistrācijas procesā, izvirzot jaunas prasības patstāvīgo šķīrējtiesu dibinātājiem, papildinot iesniedzamo ziņu apjomu, kā arī nosakot, ka Šķīrējtiesu likumā noteiktos gadījumos uzraudzību pār šķīrējtiesām īsteno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Šī ir trešā Tieslietu ministrijas īstenotā šķīrējtiesu reforma ar mērķi sakārtot šķīrējtiesu darbības vidi. Kā liecina Uzņēmumu reģistra statistikas dati, uz 2017. gada 1. janvāri šķīrējtiesu reģistrā ir reģistrētas 77 šķīrējtiesas. Pēc pirmās īstenotās reformas 2014. gadā no 213 šķīrējtiesām tika izslēgtas 88 šķīrējtiesas, otrā Šķīrējtiesu likuma reforma 2015. gadā no 125 šķīrējtiesām tika izslēgtas 42 šķīrējtiesas. 2016. gada 3. novembrī stājās spēkā likums “Grozījumi Šķīrējtiesu likumā" ar nolūku celt pastāvīgo šķīrējtiesu darbības efektivitāti un kvalitāti, tajā skaitā izslēdzot no šķīrējtiesu vidus tās šķīrējtiesas, kuru darbība neatbilst likuma prasībām un kuru darbības kvalitāte kavē šķīrējtiesu kā efektīva un populāra ārpustiesas strīdu risināšanas veida attīstību. Plašāka informācija pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Ar Grozījumiem Šķīrējtiesu likumā var iepazīties šeit.   Kontaktinformācija:    Baiba Danovska    Sabiedrisko attiecību speciāliste    Tālr.: 67031827, mob.tālr.: 20265822    Baiba.Danovska@ur.gov.lv    http://www.ur.gov.lv    Twitter: @uznemumureg  Facebook: www.facebook.com/uznemumureg