1

Satversmes simtgades jubilejas gada ietvaros vairāk nekā 20 000 pamatskolas absolventu izlaidumos saņem īpašu dāvanu – “Latvijas Vēstneša” sagatavoto izdevumu skolu jaunatnei “Satversme kabatā”. Izdevumu dāvina Tieslietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai jauniešiem stiprinātu izpratni par demokrātiju un tās nozīmi mūsu ikdienā.

Izdevuma “Satversme kabatā” 20 227 eksemplārus saņēmušas 593 izglītības iestādes visā Latvijā, kā arī vairāk kā 3500 izdevuma eksemplāri drīzumā būs pieejami Latvijas skolu bibliotēkās, kā arī diasporas organizācijās ārpus Latvijas. Izdevums pieejams ikvienam arī elektroniskajā versijā.

Izdevuma “Satversme kabatā” tapšana ir viena no daudzajām Satversmes simtgades jubilejas aktivitātēm. Izdevumu saņem visi 9. klašu absolventi savos izlaidumos. Izdevumam ir divas daļas. Pirmajā daļā tiek stāstīts par Satversmes tapšanas vēsturi un izskaidrota Satversmes būtība. Savukārt otrajā daļā ir lasāma pati Satversme. Noslēgumā pievienots faktogrāfiskais materiāls, kurā ir apkopoti Satversmes grozījumi un vizualizēta laika skala par konstitucionālo regulējumu Latvijā.

Tāpat viena no Satversmes simtgades jubilejas aktivitātēm ir Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā kampaņa “Es, Tu un Satversme”. Jau vēstīts ka, pavasarī vairāk nekā 100 Satversmes vēstneši devās uz skolām visā Latvijā un runāja ar jauniešiem par Satversmi izglītojošās kampaņas “Es, Tu un Satversme” ietvaros. Vairāk nekā 6700 skolēni no 132 skolām ir tikušies ar Satversmes vēstnešiem. 101 vēstneši jeb juristi aizvadījuši 190 vieslekcijas, lai skolēnus iepazīstinātu ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā. Izglītojošā kampaņa norisinās divos posmos: pavasara posms sākās 2022. gada 28. februārī un noslēdzas līdz ar mācību gada noslēgumu, bet kampaņas rudens posms sāksies 12. septembrī.

Papildu informācija:

Informācija par Satversmes simtgadi pieejama Satversme 100, Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapās.