Informācija presei
Jauno cietumu varētu celt Daugavpilī
Pagājušajā nedēļā tieslietu ministre Baiba Broka reģionālajā vizītē apmeklēja Rēzekni un Daugavpili. Tās laikā ministre tikās ar vairāku tiesu priekšsēdētājiem, Valsts probācijas dienesta un Zemesgrāmatu nodaļas vadību, Daugavgrīvas cietuma un Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem. Tiekoties ar Latgales apgabaltiesas tiesu priekšsēdētājiem un Daugavpils tiesas tiesnešiem, tika pārrunāti aktuālie tiesu sistēmas jautājumi. B.Broka uzklausīja tiesnešu viedokli par reģiona tiesu nama izveides iniciatīvu, tās plusiem un mīnusiem. Ministre norādīja, ka jāturpina īstenot pārdomātas reformas tiesvedības procesu uzlabošanai, lai tiesas būtu pieejamas un tiesvedības termiņi - atbilstoši. Tiesneši dalījās pieredzē, cik veiksmīgi darbojas uzstādītas audio un video iekārtas, kas būtiski uzlabo tiesvedības ātrumu. B.Broka arī uzsvēra, ka nepieciešams iepazīties ar īstenotajām reformām Latvijas reģionos un pārrunāt tās ar tieslietu jomas darbiniekiem. Viens no tādiem jautājumiem – videokonferenču izmantošana. Iepriekšējā vizītē Jēkabpilī tiesneši augstu novērtēja šo iespēju - tā ļauj izskatīt krimināllietas, apcietināto personu nopratinot videokonferences režīmā, tādējādi ievērojami ietaupot līdzekļus, kas saistīti ar konvojēšanas nodrošināšanu. Savukārt Daugavpils tiesas tiesneši norādīja, ka viņu prakse liecina – cilvēki uzstāj, ka vismaz lietas izskatīšanai pirmās instances tiesā vajadzētu notikt klātienē. Ministre un tiesneši pārrunāja arī grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz tiesvedībā pieņemto lietu nodošanu citai tiesai ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai. Latgales apgabaltiesu tiesu priekšsēdētāji līdzšinējo praksi visumā raksturoja pozitīvi, gan norādot uz nepieciešamību to vairāk attiecināt uz rakstveida procesiem, kā arī pārsūtīt lietas, kuru izskatīšanai atvēlētais termiņš ir ilgāks. Tikšanās laikā ar Daugavpils domes deputātiem tika spriests par jaunā cietuma būvniecības iespējām pilsētā. Ņemot vērā, ka šajā reģionā sodu izcieš salīdzinoši daudz notiesāto, tostarp uz mūžu notiesātie, ka te ir ideāli apstākļi atbilstoša personāla sagatavošanai ( Daugavpils Universitāte un Rēzeknes augstskola), kā arī ir veiksmīga tiesu un probācijas darbinieku sadarbība, ministre pamatoti norādīja, ka pastāv vairāki būtiski priekšnosacījumi tam, lai Daugavpils tiktu vērtēta kā pirmā vieta, kur būvēt jauno cietumu. „Katram, kas uzskata, ka Latgales reģions atpaliek sava attīstībā, ir vērts uz turieni aizbraukt un pārliecināties par pretējo. Nozīmīgas investīcijas tiek ieguldītas izglītībā – augstskolu paplašināšanā, jaunu fakultāšu atvēršanā, dabaszinātņu un matemātikas popularizēšanā. Daugavpils lepnumu – Marka Rotko centru – nepilna gada laikā apmeklējuši gandrīz 100 000 cilvēku, ne katrs galvaspilsētas muzejs var palielīties ar tādiem skaitļiem. Cilvēki ar patiesu lepnumu un aizrautību stāsta par savu darbu, savu pilsētu un tās rītdienu. Daugavpils pilnība attaisno savu misiju kā labsajūtas pilsēta”, rezumē ministre. Fotogrāfijas no reģionālās vizītes pieejamas interneta vietnē Flickr Inese Auniņa, Tieslietu ministres preses sekretāre Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv