Jauns maksas pakalpojumu cenrādis Uzņēmumu reģistrā
Otrdien, 6.jūnijā, Ministru kabinetā tika pieņemti jauni noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Noteikumi paredz būtiskas izmaiņas līdzšinējo sniegto pakalpojumu cenrādī un jaunu UR maksas pakalpojumu ieviešanu. Atbilstoši Direktīvai 2012/17/ES no šī gada 8. jūnija visiem ES iedzīvotājiem būs iespēja meklēt un pieprasīt informāciju no jebkura Eiropas Savienības (turpmāk – ES) uzņēmumu reģistra Eiropas e-tiesiskuma (e-justice) portālā. Lai nodrošinātu, ka jebkuram klientam jebkurā ES valstī ir skaidri un saprotami no UR saņemtie pakalpojumi, ir mainītas cenrāža pozīcijas, kas skar informācijas izsniegšanu no reģistriem. Pirmkārt, vairāki pakalpojumi ir apvienoti, nosakot vienotu cenu. Turklāt noteikts, ka par dokumenta kopiju būs viena noteikta cena, neatkarīgi no tā veida, lapu skaita vai izsniegšanas termiņa. Otrkārt, ir mainīts princips maksas noteikšanai – nosakot, ka elektroniski pieprasītu informāciju var saņemt ātrāk un lētāk. Tajā skaitā, pieprasot standartizēto izziņu no UR vestajiem reģistriem tiešsaistē portālā latvija.lv pakalpojuma cena ir vēl lētāka. UR jau kopš 2008. gada piedāvā klientiem jebkuru pieteikumu iesniegt elektroniskā formā. Šo gadu laikā elektroniski iesniegto pieteikumu skaits turpina pieaugt. Veicinot elektroniskās pārvaldes ieviešanu, kā arī atbildīgi izturoties pret piešķirto finansējumu, UR veic pakāpenisku pāreju uz klientu apkalpošanu tikai elektroniskā formā. Viens no veicināšanas pasākumiem ir noteikt, ka elektroniska komunikācija ar UR klientiem ir lētāka, tāpēc par klātienes apkalpošanu ir ieviesta maksa. Klienti tiek aicināti izmantot elektronisko saziņas veidu. Ņemot vērā UR klientu ieteikumus, minētie noteikumi paredz arī jaunus maksas pakalpojumus, piemēram, dokumentu pirmspārbaude, kas klientiem sniegs iespēju pārliecināties par dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Ar jauno pakalpojumu cenrādi aicinām iepazīties UR mājas lapā (www.ur.gov.lv).     Kontaktinformācija: Baiba Danovska Sabiedrisko attiecību speciālists Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs Tālr.: 67031827, mob.tālr.: 20265822