Jānis Bordāns

Otrdien, 21. jūlijā, Tieslietu ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme par Tieslietu ministrijas sagatavotajiem grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz neapliekamā minimuma ieviešanu primārajiem mājokļiem 100 000 EUR apmērā. Neskatoties uz nesaskaņotajiem jautājumiem, Tieslietu ministrija virzīs šos likumprojektus izskatīšanai Ministru kabinetā jau augustā. 

Tieslietu ministrija sanāksmē vēlreiz prezentēja izstrādātās izmaiņas, kas paredz, ka primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 EUR, nekustamā īpašuma nodoklis tiek atcelts, bet primārajam mājoklim ar lielāku vērtību - tiek piemērots neapliekamais minimums 100 000 EUR apmērā un starpībai vēl piemēro samazinošo koeficientu 0,2 (nodokli rēķinātu no atlikuma 1/5 daļas). Zemei attiecīgi nodokli rēķinātu no 1/5 daļas no kadastrālās vērtības. 

Kopumā saskaņošanas sanāksmē tika gūta vienota izpratne, ka ir nepieciešams pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa politiku, kā arī ieviest neapliekamo minimumu. Vienlaikus viedokļi nesakrita par neapliekamā minimuma piemērošanas veidiem. Tomēr sanāksmē tika panākta vienošanās, ka Tieslietu ministrija precizēs atsevišķas likumprojekta normas un virzīs jautājuma izskatīšanu uz Ministru kabinetu.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Pilnīgi skaidrs, ka ierēdņu līmenī netiks panākta vienošanās par visiem konceptuālajiem jautājumiem, tāpēc šo likumprojektu paketi nepieciešams virzīt izlemšanai valdības līmenī. Mums ir jāpanāk, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek piemērots taisnīgi. Nedrīkst nesamērīgi paaugstināt nodokļa slogu ikviena iedzīvotāja primārajam mājoklim. Jaunās kadastrālās vērtības netiks piemērotas, kamēr netiks pārbūvēta NĪN sistēma!”