J.Bordāns: "Ekonomisko lietu tiesas izveide ir jāizvirza kā valsts mēroga prioritāte"
Pirmdien, 3. jūnijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Tieslietu padomes locekļiem prezentēja plānu ekonomisko lietu tiesas izveidošanai Latvijā, izvirzot to kā valsts mēroga prioritāti, lai nepieļautu turpmāku Latvijas tiesiskuma reputācijas graušanu.
"Ņemot vērā ieilgušo finanšu noziegumu, komercstrīdu un korupcijas lietu iztiesāšanu, liekot apšaubīt tiesiskumu Latvijā, ekonomisko lietu tiesas izveide ir ierindojama kā valsts mēroga prioritāte. Minēto lietu ilgtermiņa izmeklēšana un iztiesāšana negatīvi ietekmē mūsu valsts reputāciju, tautsaimniecību un rada nozieguma izdarītājiem nesodāmības ilūziju. Ekonomisko lietu tiesas izveide nav atliekams jautājums. Valsts bezspēcība cīņā ar smagiem finanšu, amata un krāpšanas noziegumiem ir jāatrisina, nodrošinot efektīvu lietu izskatīšanu, kvalitatīvus nolēmumus un taisnīgus sodus," uzsver tieslietu ministrs J.Bordāns.
Cita starpā tieslietu ministrs vērš uzmanību, ka vairumā attīstītajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā piemēram, Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Horvātijā, Zviedrijā, Vācijā, pastāv viena vai vairākas specializētās tiesas, kurām ir ekskluzīva jurisdikcija konkrētos jautājumos, tāpēc specializētās tiesas izveide ir viens no galvenajiem veiksmīgas valsts ekonomiskās attīstības priekšnosacījumiem.                                          Plānots, ka ekonomisko lietu tiesa būs kā patstāvīga rajona (pilsētas) tiesas instance, bet apelācijā – specializēta kolēģija, kurā tiesneši un darbinieki tiks atlasīti pēc augstiem kvalifikācijas kritērijiem, izvērtējot arī reputācijas aspektu. Līdz 2019. gada beigām tiek plānots izstrādāt un pieņemt normatīvos aktus ekonomisko lietu tiesas izveidošanai, savukārt līdz 2020. gada decembrim - atlasīt un apmācīt tiesnešus un darbiniekus, kā arī nodrošināt tiesas telpu Rīgā ar nepieciešamo aprīkojumu. Ekonomisko lietu tiesa varētu uzsākt darbu 2021. gada 1. janvārī. Izveidojot ekonomisko lietu tiesu, kā nākamo prioritāti tiesiskuma stiprināšanai Latvijā, tieslietu ministrs J.Bordāns izvirzīs prokuratūras darbības pilnveidošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu, ātru un pilnvērtīgu ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, nododot tās ekonomisko lietu tiesai.     Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv