Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns rīt dosies uz Īriju, lai Dublinā piedalītos neformālā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē. Sanāksmes ietvaros ir paredzētas diskusijas par šobrīd nozīmīgākiem tieslietu jautājumiem ES darba kārtībā, proti, ES datu aizsardzības un maksātnespējas procedūru regulējuma reformām. Ņemot vērā praksē identificētās problēmas globalizācijas un jaunu tehnoloģiju attīstības laikā, pagājušā gada sākumā Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar dokumentu paketi, uzsākot visaptverošu ES datu aizsardzības noteikumu pārskatīšanu. Šajā sanāksmē tiks apspriesti atsevišķi jautājumi regulējuma izstrādē kopumā, kuri ir saistīti ar to piemērošanas efektivitāti, proti, regulējuma darbības jomu, „tiesībām tikt aizmirstam” formulējumu un praktisko īstenošanu, kā arī par datu aizsardzības pārkāpumiem paredzamajām sankcijām. Latvija, atbalstot ES datu aizsardzības regulējuma reformu, uzskata, ka pašreizējais ES līmeņa regulējums, kas stājās spēkā vēl 1995.gadā, nesniedz personām visaptverošu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi interneta vidē un ir jārunā par jaunu pieeju, nosakot atbilstošus un adekvātus ierobežojumus attiecībā uz privātās informācijas publiskošanu un apstrādi interneta vidē, īpaši sociālo mediju vietnēs. Šajā kontekstā, ņemot vērā jaunā regulējuma ietekmi tieši uz sociālo tīklu segmentu un sasaistē ar sanāksmē diskutējamiem jautājumiem, rīt, 16.janvārī, Dublinā ir paredzēta tieslietu ministra tikšanās ar Facebook pārstāvjiem.   Runājot par datu aizsardzību, Latvijas tieslietu ministrs uzvērs savu atbalstu regulējuma izņēmumiem, ja personas dati tiek apstrādāti mājsaimniecības nolūkos, pievēršoties tieši minētā ierobežojuma piemērošanai interneta vidē.  Runājot par „tiesībām tikt aizmirstam”, kas paredz indivīda tiesības prasīt savu datu dzēšanu no datu pārvaldītāja, Jānis Bordāns uzsvērs, ka šī koncepcija, kas nebūt nav jauna pēc savas būtības, ir viena no personas datu aizsardzības pamata tiesībām un ir vērtējama visnotaļ pozitīvi. Tomēr, tās praktiskajā piemērošanā ir daudz neskaidru jautājumu, kuru kontekstā būtu jārod risinājums un izskaidrojums, lai līdz ar šo tiesību iekļaušanu regulā, praksē tās varētu sevi atzinīgi pierādīt. Tāpat pozitīvi ir vērtējama sankciju paredzēšana regulā, kas ministraprāt ir efektīvs preventīvs mehānisms pārkāpumu izdarīšanā kopumā. Vienlaikus, dalībvalstu ministri pieskarsies atsevišķiem jautājumiem par ES maksātnespējas procedūru regulējuma reformām. Latvija atbalsta nepieciešamību pārskatīt šī brīža ES regulējumu, jo praksē ir saskārusies ar problēmām tā piemērošanā. Priekšlikuma mērķis ir uzlabot efektivitāti pārrobežu maksātnespējas lietās, nodrošinot veiksmīgu iekšējo tirgu un sniedzot iespēju uzņēmējiem turpināt savu darbību. Šīs nedēļas sanāksme ir pirmā sanāksme Īrijas prezidentūrā, un minētās jomas ir izvirzītas kā vienas no šīs prezidentūras prioritātēm un ir kopējas visām dalībvalstīm. ES komandējuma ietvaros ir paredzēta tieslietu ministra tikšanās ar Latvijas vēstnieku Īrijā, lai pilnveidotu tiesisko sadarbību abu valstu starpā un stiprinātu Īrijā dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju. Līga Ādamsone, Tieslietu ministra preses sekretāre, tālr. 67036759; 29334423, e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv