Informācija presei
J.Bordāns: “Rūpīgs un neatlaidīgs darbs pie tieslietu sistēmas pilnveides ir Latvijas starptautiskās reputācijas jautājums”
Piektdien, 31. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) augsta līmeņa sanāksmē, lai informētu par Tieslietu ministrijas izvirzītajām prioritātēm un plāniem uzņēmējdarbības vides veicināšanai. Tikšanās laikā ar ārvalstu investoru padomes locekļiem J. Bordāns uzsvēra: “Trīs no piecām Tieslietu ministrijas prioritātēm tiešā veidā ir saistītas ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, turklāt rūpīgs un neatlaidīgs darbs pie tieslietu sistēmas pilnveides ir arī Latvijas starptautiskās reputācijas jautājums. Ticība  tieslietu sistēmai un taisnīgumam nenoliedzami ietekmē uzņēmēju interesi attīstīt savu biznesu Latvijā, tāpēc Tieslietu ministrija savas kompetences ietvaros ir gatava pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, lai veicinātu komercdarbības vides attīstību un investīciju piesaisti Latvijā”. Viena no Tieslietu ministrijas galvenajām prioritātēm ir drošas uzņēmējdarbības vides veicināšana, nodrošinot investīcijām draudzīgu tiesisko vidi, ātru, atturošu un neizbēgamu sodu panākšanu, ekonomisko, finanšu un koruptīvo noziedzīgo grupējumu izskaušanu, kā arī tiesiskuma apziņas nostiprināšanu sabiedrībā. Kā prioritāte izvirzīta arī uz taisnīgu rezultātu orientēta tieslietu sistēma, kur viens no iezīmētajiem pasākumiem ir ekonomisko lietu tiesas izveide, ar mērķi panākt ātru un kvalitatīvu korupcijas, ekonomisko un finanšu noziegumu lietu izskatīšanu. Sarežģītu komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu izskatīšana prasa padziļinātas zināšanas ekonomikā, grāmatvedībā, banku jomā un komerctiesībās, tādēļ šādas specializētas tiesas izveide ļautu attiecīgās kategorijas lietas izskatīt daudz profesionālāk, ātrāk un kvalitatīvāk, veidojot stabilu un vienotu tiesu praksi. Plānots, ka ekonomisko lietu tiesa varētu uzsākt darbu 2021. gada janvārī, taču iepriekš nepieciešams konceptuāls atbalsts no iesaistītajām institūcijām. Cita starpā plānots veicināt tiesībsargājošo iestāžu sadarbību un stiprināt tieslietu sistēmā strādājošo kompetences, nodrošinot apmācības un profesionālo zināšanu pilnveidi. Tāpat Tieslietu ministrija kā prioritāti izvirzījusi arī Inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu tieslietu sistēmā. Plānots modernizēt Uzņēmumu reģistra publisko reģistru, izstrādāt E-lietas sistēmu ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, kas ļautu samazināt tiesvedības termiņus un nodrošināt informācijas pieejamību un atklātību, kā arī veicināt datu pieejamību, atklātību un atakalizmantošanu arī citos nozares procesos un institūcijās. Šī gada diskusiju mērķis bija Latvijas konkurētspējas veicināšana ārvalstu investīciju piesaistē un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā. FOTO: Valsts kanceleja   Papildu informācija Latvijas valdības un FICIL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un FICIL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv