J.Bordāns: Šveice ir labs uzņēmējdarbības un biznesa vides paraugs Latvijai
Ceturtdien, 25. aprīlī, Tieslietu ministrijā iepazīšanās vizītē viesojās Šveices vēstnieks Latvijā Konstantīns Oboļenskis (Konstantin Obolensky), lai ar tieslietu ministru Jāni Bordānu pārrunātu līdzšinējās un turpmākās sadarbības jautājumus. Sarunas laikā tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Šveices labo piemēru gan juridiska rakstura jautājumu risināšanā, gan biznesa jomā, gan īstenotajā imigrācijas politikā, kas vienlaikus ir pietiekami atvērta, taču tajā pat laikā prasa augsta līmeņa integrāciju. Arī mazās un efektīvās valsts pārvaldes modelis ir vērtējams atzinīgi, turklāt tas ir arī viens no Latvijas valdības mērķiem, tikšanās laikā atzina J.Bordāns. “Latvijas un Šveices sadarbība mums vienmēr ir bijusi īpaši svarīga, turklāt Šveice ir valsts, no kuras būtu vērtīgi pārņemt labo praksi tieši biznesa un uzņēmējdarbības vides sakārtošanas un juridiska rakstura jautājumu risināšanā. Vēlos apliecināt Tieslietu ministrijas gatavību veidot vēl ciešākas divpusējās attiecības un attīstīt sadarbību arī pieredzes apmaiņas nolūkos.” J.Bordāns tikšanās laikā īpaši uzsvēra Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” (2009. – 2013.) nozīmi Latvijas tiesu sistēmā un tiesiskuma stiprināšanā, kas būtiski palīdzējis uzlabot tiesu varas kapacitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas tiesvedības procesos un tiesu vadībā, kā arī palielinājis iedzīvotāju un komersantu pieeju tiesai. Abas puses atzina Latvijas un Šveices sadarbības nozīmi abu valstu attiecībās.   Papildu informācija:   Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros visas Latvijas 47 tiesas un 12 ieslodzījuma vietas (kopumā 323 zāles) tika aprīkotas ar videokonferenču un skaņas ieraksta iekārtām. Kopumā projekta laikā ir iegādātas un uzstādītas 94 videokonferenču un 308 skaņu ierakstu iekārtas, izstrādātas un ieviestas tiesas sēžu izmaksas kontroles un izmaksu samazināšanas procedūras, izstrādātas un efektivizētas tiesvedību procedūras, tiesās ieviesta audio protokolu marķēšanas sistēma, tiesās uzstādīts 41 informācijas kiosks un 130 informācijas stendi, uzlabots nacionālais tiesu portāls www.tiesas.lv, izstrādāti un ieviesti 5 elektroniskie pakalpojumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādātas un ieviestas elektroniskai aizpildīšanai 71 elektroniskas veidlapas, uzlabots Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vienotais iekšējais portāls, 85 tiesu darbavietas ir apgādātas ar skeneru infrastruktūru.   Projekta rezultāti sniedz iespēju Latvijas tiesu sistēmai izmantot modernus tehniskos līdzekļus daudz efektīvākai tiesu procedūru nodrošināšanai, kas jau šodien nodrošina konkrētus rezultātus - tiesvedības procesu izmaksu un termiņu samazinājumu.       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv