Informācija presei
Jēkabpilī plāno veidot vienas pieturas aģentūru tiesu iestādēm
Trešdien, 19.martā, tieslietu ministre Baiba Broka reģionālajā vizītē apmeklēja Jēkabpili. Tās laikā ministre tikās ar pilsētas vadību un tiesu varas pārstāvjiem un pārrunāja aktuālos jautājumus gan tieslietu, gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā. Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcēvičs informēja ministri par Zemgales plānošanas reģiona aktualitātēm, uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem un paveikto Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē. Pilsētas mērs arī iepazīstināja ar jaunām projektu idejām industriālās zonas ielu rekonstrukcijā un vērsa ministres uzmanību uz šķēršļiem, kas kavē veiksmīgu atkritumu apsaimniekošanas īstenošanu – viņaprāt, veiksmīgs šīs problēmas risinājums būtu atkritumu nodevas ieviešana. Sarunas tēmu lokā bija arī jautājumi par bāriņtiesas kompetenci un priekšlikumu palielināt pabalsta apjomu audžuģimenēm. B.Broka sacīja, ka šie temati ir viņas redzeslokā, jo atbalsts ģimenēm un ģimenisko vērtību stiprināšana nav tikai labklājības jomas kompetence – daudz iespējams panākt, sakārtojot atsevišķus tieslietu aspektus, piemēram, ārpusģimenes aprūpi un bāriņtiesu darbību. Runājot par pēdējo, ministre norādīja – strikti jānosaka bāriņtiesu pienākumi un atbildība, vienlaikus paturot prātā, ka tieši ģimene bērnam ir vispiemērotākā un nepieciešamākā attīstības vide. Tiekoties ar Jēkabpils rajona tiesas priekšsēdētāju Valdi Muižnieku un virsprokurori Elitu Dreiblathenu, tika pārrunāta tieslietu reformas norise un nepieciešamie uzlabojumi tiesu darba organizācijā. Puses bija vienisprātis par ideju Jēkabpilī īstenot vienas pieturas aģentūru – vienā ēkā izvietot visas tiesu iestādes (tiesu, zemesgrāmatas nodaļu u.c.), kā arī prokuratūru. B.Broka ir pārliecināta, ka, veiksmīgi īstenots, šāds risinājums varētu tikt ieviests arī citviet Latvijā, tādējādi nodrošinot tiesu varas iestāžu lielāku pieejamību iedzīvotājiem. Ministri patiesi priecēja tiesas apmeklējums – Jēkabpils rajona tiesa ir viena no retajām, ja ne vienīgā Latvijā, kur pilnīgi visas krimināllietas, kurās apsūdzētie atrodas apcietinājumā, tiek skatītas, izmantojot videokonferenču sistēmu. „Es to redzu kā mērķi, uz kuru mums jātiecas visā Latvijā. Videokonference ir ne vien moderns un ērts palīgrīks tiesvedības procesā, bet arī ļauj ietaupīt uz konvoja un dažkārt nelietderīgas cilvēku pārvadāšanas rēķina”, norādīja B.Broka. Vizītes noslēgumā ministre apmeklēja arī Jēkabpils cietumu – līdzīgi kā citur, arī šeit aktuāls ir finansējuma jautājums gan ieslodzīto vajadzību apmierināšanai, gan darbinieku drošības un atalgojuma nodrošināšanai. Tomēr, neraugoties uz naudas trūkumu, B.Broku pozitīvi pārsteidza entuziasms, pat fanātisms, ar kādu pedagogi cietuma arodskolā ieslodzītos apmāca pavārmākslā, galdniecībā, elektronikā un metālapstrādē. Inese Auniņa, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv