Šodien Tieslietu ministrijā (turpmāk – TM) notika Saeimas Juridiskās komisijas izbraukuma sēde, kurā deputāti tika informēti par TM darbības prioritātēm 2010. gadā, kā arī par svarīgākajiem paveiktajiem darbiem aizvadītajā gadā. TM valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis deputātus informēja, ka ministrijas savā darbā šogad īpašu uzmanību veltīs jaunā Maksātnespējas likuma pieņemšanai un ieviešanai.  Civiltiesību jomā lielākais darbs tiks ieguldīts Civillikuma Lietu tiesību daļas modernizācijai, savukārt krimināltiesību jomā – Kriminālsodu politikas koncepcijas ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā un pieņemšanā. Tāpat šogad TM uzsāks Valsts oficiālās elektroniskās publikācijas pieejamības veicināšanas koncepcijas ieviešanu, lai gala rezultātā varētu atteikties no oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošanas papīra formātā. Tiesu politikas jomā šogad galvenā uzmanība tiks pievērsta tiesu funkciju pārskatīšanai un diskusijām par atsevišķu tiesu funkciju nodošanu citām juridiskajā profesijām, piemēram, notāriem. Diskutējot par iespējamo funkciju nodošanu brīvajām juridiskajām profesijām, Juridiskās komisijas locekļi veltīja atzinīgus vārdus notāru darbam un spējai veikt reformas savā sistēmā, būtiski uzlabojot darba kvalitāti un notāru reputāciju. Plašākas diskusijas Juridiskās komisijas pārstāvji izvērsa arī par kriminālsodu sistēmu Latvijā, paužot atbalstu TM iniciatīvai rūpīgi pārskatīt šobrīd spēkā esošos kriminālsodus un veidot sabalansētu sodu sistēmu, kas paredzētu adekvātus sodus par personu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Nepieciešamību sakārtot sodu sistēmu uzsvēra arī tieslietu ministrs Mareks Segliņš, kurš gan norādīja, ka noteikti būs ilgs un grūts saskaņošanas process ar citām iesaistītajām institūcijām, jo juristu vidū ir atšķirīgi viedokļi par to, cik bargs sods pienākas par to vai citu nodarījumi. Tāpat gaidāmas diskusijas par Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā iekļauto sodu sabalansēšanu, lai nerastos situācijas, kad par administratīvo pārkāpumu pienākas bargāks sods, nekā par noziedzīgu nodarījumu, norādīja ministrs. Pēc diskusijām Juridiskās komisijas deputāti arī iepazinās ar TM jaunajām darba telpām Brīvības bulvārī 36, bijušajā Ārlietu ministrijas ēkā. TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv