Jaunumi
NĪN

Konsultācijas par kadastrālajām vērtībām un tematisko karšu lietošanu varat saņemt, zvanot uz Valsts zemes dienesta informatīvo tālruni – 67038800 rakstot uz  informatīvo elektronisko pastu - info@vzd.gov.lv.

VZD tīmekļvietnē www.kadastralavertiba.lv jums ir iespēja iepazīties ar detalizētu informāciju par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un tās aprēķināšanu.

Atbilstoši Kadastrālās vērtēšanas noteikumiem Valsts zemes dienests ir izstrādājis  kadastrālo vērtību bāzes 2022. – 2025. gadam projektu (ar atbilstību nekustamo īpašumu tirgus darījumu informācijai uz 2019. gada 1. jūliju).

Valsts zemes dienests 2020. gada 15. jūlijā portālā Kadastrs.lv publicēja katra objekta projektēto kadastrālo vērtību un vērtību bāzi pamatojošo informāciju, kā arī jaunos vērtību līmeņus zemei, ēkām un dzīvokļiem. Šī informācija ikvienam interesentam ir pieejama bez maksas.

No 2020. gada 15. jūlija portālā Kadastrs.lv bez maksas ir  pieejamas sekojošas tematiskās kartes:

  • tematiskā karte: “Dzīvokļu pirkuma darījumi”;
  • tematiskā karte: “Zemes un ēku pirkuma darījumi”;
  • tematiskā karte: “Zemes pirkuma darījumi”;
  • tematiskā karte: “Vērtību zonu apraksti”;
  • tematiskā karte: “Projektētais nolietojums būvēm”;
  • tematiskā karte: “Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzei 2022. gadam”.

Nepieciešamo tematisko karti var izvēlēties portāla Kadastrs.lv sadaļā Elektroniskie pakalpojumi => Tematiskās kartes, pēc autentificēšanās portālā. Tematiskā karte būs pieejama vienu stundu no kartes atvēršanas brīža, to var pieprasīt atkārtoti pēc nepieciešamības. Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.