Tiesnešiem ir jābūt juristu elitei, jo citādi tiesu sistēma nesasniedz mērķi. Ideāls ir īss, lakonisks, taču pilnīgi skaidrs spriedums. Tiesneša neatkarība nevar tikt uzskatīta par absolūtu un neierobežotu principu, to organiski ierobežo, piemēram, tautas suverenitātes princips. Tās ir dažas no tēzēm, kas sniedz ieskatu pētījuma secinājumos par tiesu neatkarību un tiesas efektivitāti. 3. martā notiks pasākums, kurā apspriest pētījumu un tajā iniciētās idejas aicināti Latvijas tiesneši, tiesību zinātnieki un citi juristi. Pētījumam “Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves” ir divas galvenās sadaļas: tiesas neatkarība un tiesas efektivitāte. 2009. gada nogalē to veica pētnieku grupa - Dr.iur. Sanita Osipova, Aigars Strupišs un Aija Rieba. Darba autori pārliecinājušies, ka “ļoti daudzi no šajā pētījumā aplūkotajiem jautājumiem ir tikuši apspriesti arī agrāk, turklāt ilgstoši, taču reāla rīcība nav sekojusi [..] Tas visai acīmredzami liecina par politiskās varas gribas trūkumu pievērsties tiesu sistēmas sakārtošanai”. 3. martā pulksten 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, notiks pasākums, kurā pulcēsies speciālisti, lai apspriestu pētījumu “Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves”, un uz kuru laipni aicināti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Diskusiju rīko žurnāls “Jurista Vārds”, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Latvijas Zvērinātu notāru padome. Programmā: • Dr.iur. Sanitas Osipovas pārskats par pētījumu, • replikas: tieslietu ministrs Mareks Segliņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Vineta Muižniece, ģenerālprokurors Jānis Maizītis, • visu klātesošo diskusija par tiesu varas neatkarību un efektivitāti. Pasākumu vadīs Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs sociālantropologs Roberts Ķīlis. Uzziņai par žurnālu „Jurista Vārds” (e-versija: www.juristavards.lv)      Nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā un plašākais juristu neklātienes forums. Tā mērķis ir veicināt tiesiskas domas un prakses attīstību, kā arī atspoguļot Latvijas tiesību sistēmas izaugsmi, piedāvājot vietu atklātai un kritiskai lietpratēju domu apmaiņai par tiesību sistēmas aktuālajām problēmām. Vienlaikus žurnāls ir svarīgs profesionālās informācijas avots praktiķiem un tiesību zinātniekiem un neaizstājams palīgs jurisprudences studentiem. Žurnāls iznāk otrdienās. Papildinformācijai: Žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte T.: 67310680 E-pasts: juristavards@lv.lv www.juristavards.lv www.twitter.com/jurista_vards