Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus kadastrālās vērtēšanas noteikumos, kurus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai nekustamā īpašuma tirgus cenu krituma gadījumos kadastrālās vērtības nepārsniegtu nekustamā īpašuma tirgus cenu līmeni. Noteikumi paredz katru gadu noteikt nekustamā īpašuma cenu izmaiņu tendenci valstī attiecībā pret iepriekšējo gadu. Tendenci nosaka pamatojoties uz aprēķinātajiem 12 indeksiem – uz pēdējā gada katra mēneša pēdējo datumu. Gadījumā, ja tendence uzrāda cenu kritumu, tiek aktualizētas visu nekustamo īpašumu grupu bāzes vērtības vienlaicīgi. Kā teikts grozījumu anotācijā, vērtību bāze tiek izstrādāta visā valsts teritorijā vienlaicīgi, katru gadu vienai no četrām nekustamo īpašumu grupām – lauku nekustamo īpašumu grupai, dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai, rūpniecības apbūves grupai un komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupai. Reizi divos gados tiek aktualizētas katras nekustamo īpašumu grupas kadastrālās vērtības. Lai nodrošinātu stabilitāti, vērtību bāzes izstrādei izmanto informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem par vismaz diviem pēdējiem gadiem. Piemēram, 2007. gadā apstiprinātā vērtību bāze, kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī, izstrādāta, pamatojoties uz 2005. gada un 2006. gada cenu līmeni. Augoša tirgus apstākļos vērtību bāzes izstrādei un aktualizācijai noteiktais periodiskums nodrošina to, ka kadastrālās vērtības nepārsniedz nekustamā īpašuma tirgus cenu līmeni. Savukārt ilgstoši krītoša tirgus apstākļos ir iespējama situācija, ka kadastrālās vērtības pie divu gadu aktualizācijas cikla var pārsniegt nekustamā īpašuma tirgus cenas. Ar pilnu noteikumu grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv