Kaitējuma atlīdzību turpmāk izmaksās ātrāk un vienkāršāk
Ceturtdien, 30. novembrī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu par kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt privātpersonai Latvijas Republikas Satversmē noteiktās tiesības uz atbilstošu atlīdzību par zaudējumu un nemantisko kaitējumu valsts iestāžu, prokuratūras vai tiesas prettiesiskas, nepamatotas rīcības dēļ. Likumprojektā definēts tiesiskais pamats, kaitējuma veidi un kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšanas nosacījumi, kā arī procesuālā kārtība, lai nodrošinātu privātpersonas tiesības uz atlīdzības saņemšanu salīdzinoši ātri un vienkārši. Atšķirībā no pašreiz spēkā esošā normatīvā regulējuma likumprojekts paredz:
  • privātpersonas tiesības uz nemantiskā (morālā un personiskā) kaitējuma atlīdzību ar valsts pārvaldes iestādes lēmumu, privātpersonai nevēršoties vispārējās jurisdikcijas tiesā civilprasības kārtībā. Tas nozīmē, ka privātpersona varēs saņemt gan zaudējumu, gan nemantiskā kaitējuma atlīdzību ārpustiesas kārtībā, jo par to izlems iestādes;
  • zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzību būs tiesīga saņemt arī privāto tiesību juridiska persona;
  • tiks atlīdzināti tie zaudējumi, kuru apmērs ir pierādīts un ir konstatēts kaitējuma atlīdzības tiesiskais pamats. Vērtējot zaudējumu tiesisko pamatu, tiks ņemti vērā objektīvi pierādāmi apstākļi un personas līdzatbildība;
  • atlīdzību par nemantisko kaitējumu noteikt atbilstoši nodarītā kaitējuma smagumam un maksimāli atlīdzināmo zaudējuma apmēram;
  • atlīdzību atlīdzina no tās personas budžeta, kas nodarījusi kaitējumu;
  • nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēta amatpersonu atbildība kaitējuma nodarīšanā un vērsta regresa prasība pret atbildīgo amatpersonu.
Jaunais likums varētu stāties spēkā 2018. gada 1. martā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv