Informācija presei
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti organizē tiesību zinātnieku un praktiķu konferenci par komercdarījumu tiesisko regulējumu. Konference notiks 2009.gada 29.maijā L­atvijas Universitātes Lielajā aulā no plkst. 9.00 līdz 14.00. Konferenci atklās tieslietu ministrs Mareks Segliņš, un tajā piedalīsies Latvijā pazīstami tiesību zinātnieki un praktiķi. Dalība konferencē ir bezmaksas. Klausītāji var pieteikties konferencei, norādot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju un sūtot to uz e-pasta adresi: julija.aleksejeva@tm.gov.lv. ­­­  ­ 9.00Konferences atklāšana: Latvijas Republikas Tieslietu ministra M.Segliņa uzruna   9.10Tieslietu ministrijas informācija par komerctiesību aktualitātēm   I. Kocēna, Mag.iur., J.Aleksejeva,Dipl.iur.,   Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta juriskonsultes   1.   9.25       I. Nikuļceva, LL.M.,   Ministru kabineta pārstāve Satversmes tiesā,   Tieslietu ministrijas darba grupas komercdarījumu regulējuma izstrādei vadītāja   Komercdarījumu daļas nepieciešamība   2.   9.50         K.Balodis, Dr.iur.,   Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors,   Tieslietu ministrijas darba grupas komercdarījumu regulējuma izstrādei dalībnieks   Komercdarījuma jēdziens   3.   10.15     A.Klimoviča, LL.M.,   Zvērinātu advokātu birojaRaidla Lejiņš & Norcous” zvērināta advokāte   Komerciālā pirkuma līgums   (jēdziens, pircēja nokavējums, pirkumu ar specifikāciju)   4.   10.40   S.Rudāns, LL.M.,   Zvērinātu advokātu biroja „Liepa, Skopiņa/BORENIUS” zvērināta advokāta palīgs   Komerciālā pirkuma līgums   (termiņpirkums, preces pārbaude)   Pārtraukums:11.05.-11.20.   5.   11.20.     A.Rektiņa-Hitrova, M.LL.P.,   Zvērinātu advokātu birojaRaidla Lejiņš & Norcous” zvērināta advokāte   Komersanta aizturējuma tiesība   6.   11.45       B.Broka, Mag.iur.,   Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore,   UNIDROIT vadības padomes locekle     UNIDROIT starptautisko komerclīgumu principu un UNIDROIT parauglikuma par Finanšu līzingu loma, izstrādājot komercdarījumu tiesisko regulējumu   7.   12.10         L.Leja, Dr.iur.,   Zvērinātu advokātu biroja „Dr.iur. Laura Lejas advokātu birojs” zvērināts advokāts   Tieslietu ministrijas darba grupas komercdarījumu regulējuma izstrādei dalībnieks   Līzinga un faktoringa darījumu normatīvais regulējums     8.   12.35.   L.Fjodorova, LL.M.,   Zvērinātu advokātu biroja „Liepa, Skopiņa/BORENIUS” juriste   Ekspedīcijas līgums   13.00 Tiesību zinātnieku un praktiķu diskusija par komercdarījumu tiesisko regulējumu   Piedalās: Tieslietu ministrija – Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore A.Zikmane   Latvijas Universitāte – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors A.Strupišs;   Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – valdes loceklis, juridiskais direktors J.Endziņš;   Latvijas Zvērinātu advokātu padomezvērinātu advokātu biroja "Sorainen" partneris, zvērināts advokāts A.Repšs;   Latvijas Juristu biedrība – Biznesa augstskolas doktorants J.Bramanis;   Latvijas līzinga devēju asociācijaV.Gurtlavs (Hipolīzings),R.Amtmane (DNB Līzings), M.Salzirnis (Parex līzings);   Latvijas Komercbanku asociācijajuridiskā konsultante K.Tola;   Vada:B.Broka, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore   14.00Konferences noslēguma runa: Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore A.Zikmane   Konferences materiāli: 1. Komercdarījuma jēdziens, LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors K. Balodis (.ppt) 2. UNIDROIT starptautisko komerclīguma principu un UNIDROIT parauglikuma par Finanšu līzngu loma, izstrādājot komercdarījumu tiesisko regulējumu, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektore B. Broka (.ppt) 3. Komerciālā pirkuma līgums. Termiņpirkums un pienākums pārbaudīt preci, ZAB "Liepa, Skopiņa/BORENIUS" zvērināta advokāta palīgs S. Rudāns (.ppt) 4.Franšīzes līguma vieta romāņu - ģermāņu tiesību sistēmā un tiesiskais regulējums Komerclikumā, ZAB "Eversheds Bitāns" zvērināta advokāte V. Jarkina 5.Komercdarījumi. Komerclikuma D daļa. Ekspedīcijas līgumiZAB "Liepa, Skopiņa/BORENIUS" juriste L. Fjodorova 6. Komercdarījumu daļas nepieciešamība, Ministru kabineta pārstāve Satversmes tiesā, LL.M. I.Nikuļceva 7. Komerciālā pirkuma līgums, ZAB "Raidla Lejiņš & Norcous" zvērināta advokāte, LL.M A. Klimoviča 9. Komersanta aizturējuma tiesības, ZAB "Raidla Lejinš & Norcous" zvērināta advokāte A. Rektiņa - Hitrova Jūlija Aleksejeva Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsulte Tālr: 67036996 Fakss: 67036935 Atrašanās vieta: Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050 Juridiskā adrese: Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 ­