Komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai turpmāk vadīs Edmunds Stankevičs
Otrdien, 2.februārī, Ministru kabinets apstiprināja Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk - komisija) jauno priekšsēdētāju Edmundu Stankeviču. Viņš iepriekš komisijā pildīja tās locekļa amata pienākumus, kā arī ir bijis pirmais šīs komisijas priekšsēdētājs. Kā norāda E.Stankevičs: “Jauno amatu pieņemu ar lielu atbildības sajūtu un vēlmi turpināt iesāktos darbus. Viena no manām prioritātēm būs stiprināt sadarbību ar Baltijas valstīm okupācijas zaudējumu apzināšanas jautājumos, kā arī sabiedrības informēšana par šiem jautājumiem.” Ievērojot to, ka šī gada 8.janvārī tika saņemts līdzšinējā komisijas priekšsēdētāja Jāņa Tomela iesniegums, kurā viņš lūdza atbrīvot sevi no komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas, bija nepieciešams apstiprināt jaunu komisijas priekšsēdētāju. Ņemot vērā viņa līdzšinējo pieredzi un ieguldījumu komisijas līdzšinējā darbā, E.Stankevičs tika virzīts uz apstiprināšanu amatā valdībā. Savus amata pienākums E.Stankevičs sāks pildīt dienā, kad rīkojums tiks publicēts Latvijas Vēstnesī.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv