Šodien, 18. februārī, Saeimas Juridiskā komisija konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu veikt grozījumus Civillikumā, kas paredzētu, ka, nonākot ekonomiskās, finansiālās vai cita veida grūtībās, kas kavē civiltiesiska līguma izpildi, līgumslēdzējpusēm vispirms ir jāsēžas pie sarunu galda. Līdzējiem ir jāmēģina rast kompromisu, nevis jāatkāpjas no līguma izpildes, turklāt tam ir jābūt iespējami izdevīgam abām pusēm. Svarīgi, lai nebūtu atšķirīga attieksme pret dažādiem tirgus dalībniekiem, un nosacījumi būtu samērīgi. Sēdes laikā tika rasts kompromisa risinājums starp Tieslietu ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Komercbanku asociācijas pārstāvjiem un Juridiskās komisijas locekļiem, un saskaņā ar to Tieslietu ministrijai ir jāizstrādā precizēts Civillikuma grozījumu projekts. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš jau iepriekš minējis, ka, lai atbalstītu hipotekāro kredītu ņēmējus, nepieciešams normatīvs regulējums, uzliekot bankām pienākumu pirms veikt tālākās darbības vispirms sēsties pie sarunu galda ar finansiālās grūtībās nonākušo kredītņēmēju, lai meklētu risinājumu, kā nodrošināt noslēgtā līguma izpildi, piemēram, pārskatot līguma termiņu. Šādus grozījumus Civillikumā Tieslietu ministrija izstrādāja jau 2008.gadā, taču Saeima tos nolēma nevirzīt tālāk, tāpēc šobrīd grozījumu nepieciešamība tiek atkārtoti aktualizēta. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536