fehrehr

Piektdien, 1.decembrī,  notiks konference “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Drosme būt brīvam”, kas veltīta Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgo darbam un Starptautiskajai brīvprātīgo dienai, ko atzīmē 5. decembrī.

Konferences mērķis ir godināt brīvprātīgos, kuri darbojas korekcijas dienestos ar esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī popularizēt brīvprātīgā darba nozīmi sabiedrībā, stiprinot kopējo sabiedrības drošību. Pēdējo gadu laikā Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu ir apmācījusi 140 brīvprātīgos līdzgaitniekus, 25 Atbildīguma un atbalsta apļu brīvprātīgos, kā arī 106 brīvprātīgos Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Konferencē tiks pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi brīvprātīgajiem “Cilvēks - cilvēkam”, cildinot brīvprātīgo ieguldījumu resocializācijas procesā. Brīvprātīgo darbs ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas palīdz ieslodzītajiem atrast motivāciju laboties un kļūt sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem. Tieslietu ministrijas apbalvojumu brīvprātīgajiem pasniedz kopš 2019. gada, tā nosaukums “Cilvēks – cilvēkam” aizgūts no Valsts probācijas dienesta akcijas ar šādu nosaukumu, kas kopš 2003. gada tiek rīkota Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Gan šī akcija, gan apbalvojums pierāda, ka ikviens cilvēks ir spējīgs un var ar savu darbu un iesaistīšanos atbalsta sniegšanā citiem cilvēkiem veidot Latvijas sabiedrību aizvien drošāku.

Konferencē brīvprātīgā darba veicēji un koordinatori, kā arī  iesaistīto iestāžu darbinieki, kuri piedalās brīvprātīgā darba veicināšanā, diskutēs par brīvprātīgā darba norisi, kā arī uzklausīs lekcijas, pieredzes un iedvesmas stāstus turpmākam brīvprātīgo darbam.

Konferenci jau sesto gadu organizē Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu.

Interesenti aicināti konferenci vērot Ieslodzījuma vietu pārvaldes Facebook kontā, konferences programma pieejama šeit.