Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) sadarbībā ar vairākām ārvalstu organizācijām šonedēļ, 9. – 10. jūlijā, organizē konferenci „Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās”. Konferencē šonedēļ tiks diskutēts par jurisdikciju laulības lietās, vecāku atbildības lietās, spriedumu atzīšanu un izpildi vecāku atbildības lietās, praktiskajiem tiesiskajiem aspektiem attiecībā uz lēmumiem par bērnu atpakaļatdošanu un saskarsmes tiesībām un citām aktuālām tēmām šajā tiesību nozarē. Uzmanība tiks pievērsta arī Hāgas 1980. gada konvencijai par bērnu nolaupīšanu un šīs konvencijas normu piemērošanai Latvijas tiesās. Ar referātiem konferencē uzstāsies, kā arī piedalīsies diskusiju darba grupās eksperti no Latvijas, Vācijas, Šveices un citām Eiropas valstīm. Vairāk nekā pirms gada TM tapa projekts „jaunākās un nākotnes attīstības tendences civiltiesību jomā Eiropas Savienībā”. Projekta galvenā ideja  ir veikt apmācības Latvijā praktizējošiem juristiem konferenču un semināru veidā par jau spēkā esošiem un  piemērojamiem vai tuvākajā nākotnē aktuāliem Eiropas savienības tiesību instrumentiem, kas piemērojami pārrobežu civillietās. Šo projektu TM pieteica Eiropas Komisijas rīkotajā projektu konkursu programmā „Civiltiesības”. Projekta laikā paredzēts informēt un apmācīt juristus, kas konsultē citas personas šādos jautājumos, kā arī juristus, kas ir šo Eiropas Savienības tiesību piemērotāji, proti – tiesnešus, tiesu izpildītājus, notārus u.c. Projekta galvenais mērķis ir veicināt pakalpojumu kvalitāti gan juridiskās palīdzības sniedzēju, gan tiesību piemērotāju pusē. TM šajā projektā piedalās kopā ar Eiropas Komisiju, Rīgas Juridisko augstskolu, Eiropas tiesību fondu Lord Slynn of Hadley no Lielbritānijas, Dženovas universitāti, Mediācijas speciālistu apvienību Corporateharmony no Lielbritānijas. Konferenci atklās tieslietu ministrs Mareks Segliņš. Tā notiks Tiesu nama Rīgā, Abrenes ielā 3, Konferenču zālē. Atklāšana plānota 9. jūlijā plkst. 9.30. Konferencē var piedalīties ikviens interesents, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties aicinām TM Projektu departamentā, sūtot e-pasta vēstuli uz Vidaga.Saule@tm.gov.lv. Konferences programma 2009.gada 9.jūlijs                                                                                          9:00 – 9:30   Reģistrācija   9:30 – 9:45  Konferences atklāšana Mareks Segliņš, Latvijas Republikas tieslietu ministrs (tiks precizēts) 9:45 – 11:15 Briseles IIbis Regula: Jurisdikcija laulības lietās; Nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās Federica Persano, Dženovas un Bergamo universitātes lektore 11:15 - 11:35  Kafijas pauze 11:40 – 12:40   Darba grupa - Federica Persano 12:40 - 14:10 Briseles IIbis Regula: Jurisdikcija vecāku atbildības lietās; Vienošanās par jurisdikciju vecāku atbildības lietās; Lietas nodošana tiesai, kas atrodas labākā vietā tiesas spriešanai, vecāku atbildības lietās Paul R. Beaumont, Aberdīnas Universitātes lektors 14:10 – 14:30  Kafijas pauze 14:30 – 15:30   Darba grupa - Paul R. Beaumont 2009.gada 10.jūlijs 9:00 - 10:00 Briseles IIbis Regulas jurisdikcijas normu piemērošana laulības lietās un vecāku atbildības lietās Latvijas tiesās Irēna Kucina, Latvijas Universitātes lektore Anita Zikmane, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas pārstāve 10:00 - 10:15  Kafijas pauze 10:15 - 11:45  Briseles IIbis Regula: Spriedumu atzīšana un izpilde vecāku atbildības lietās; Praktiskie un tiesiskie aspekti izpildes pasludināšanas prasības atcelšanai attiecībā uz lēmumiem par bērna atpakaļatdošanu un saskarsmes tiesībām   Andrea Schulz, Vācijas Centrālās iestādes vadītāja pārrobežu aizgādības/aizbildnības lietās un pieaugušo aizsardzības lietās 11:45 - 12:45  Darba grupa - Andrea Schulz 12:45 - 13:10 Kafijas pauze 13:10 - 14:00 Briseles IIbis Regulas un Hāgas 1980.gada konvencijas normu piemērošana bērnu nolaupīšanas lietās Latvijas tiesās Agris Skudra, Latvijas Centrālās iestādes pārstāvis bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās 14:00 - 15:00 Darba grupa - Irēna Kucina, Anita Zikmane, Agris Skudra  Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv