Informācija presei
Konference Eiropai atgādina par Molotova - Ribentropa paktu
Jau ceturto gadu pēc kārtas 23.augustā Eiropa atceras un piemin totalitāro režīmu – nacisma un komunisma - upurus. Šajā dienā Rīgā notika starptautiska konference „Molotova-Ribentropa pakts 75: atskaņas mūsdienās”, un šogad tieši mums bija tas gods aicināt visus kopā prettiesiskā pakta 75.gadskārtā un vērtēt šos noziedzīgos notikumus tagadnes kontekstā. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka konference pārliecinoši Eiropai un mums pašiem vēlreiz atgādināja par divu lielvaru veiktajiem noziegumiem. Noziegumiem, kuriem nav un nevar būt noilguma un kuri vēl aizvien met atblāzmu mūsdienās. Pasākuma dalībnieku uzrunas un diskusijas apliecināja – šis jautājums ir aktuāls ne tikai mums. Vēsturi nav iespējams mainīt, no tās var tikai mācīties. Mācīties un darīt visu iespējamo, lai tā neatkārtotos. Konferencē piedalījās Juozs Bernatonis - Lietuvas Republikas tieslietu ministrs, Frensisa Ficdžeralda - Īrijas tieslietu ministre, Ivans Cernčets - Horvātijas tieslietu ministra palīgs, kā arī pārstāvji  no Igaunijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Maltas. Ar referātiem uzstājās vairāki atzīti ārvalstu zinātnieki: Džeims Šers – publicists, Krievijas un Eirāzijas programmas asociētais biedrs, Jorans Lindblands – Eiropas Atceres un sirdsapziņas platformas prezidents, un tās izpilddirektore Nīle Vinkelmane. Konferences paneļdiskusijas vadīja Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis, Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs Egils Levits. Valters Nollendorfs arī nolasīja iespaidīgu un aktuālu Pasaules politikas institūta Vašingtonā profesora Paula Gobla uzrunu. Ministrijas apkopotā informācija liecina, ka interneta tiešsaistē konferenci vērojuši dažādās valstīs – Kanādā, Vācijā, Norvēģijā un Austrijā. Lai nodrošinātu visu interesentu iespēju iepazīties ar konferences materiāliem, esam plānojuši darīt pieejamu arī tās ierakstu faila formātā. Būtiskākā konferences atziņa - cietušajiem no totalitāro režīmu noziegumiem nevajadzētu konkurēt mūsdienu Eiropā atkarībā no tā, vai tas ir bijis nacisms, vai komunisms. Līdz ar to mums nepieciešams rast vienotu izpratni par visiem totalitārajiem noziegumiem, jo to izpausmju rezultāts bija vienāds – miljoniem cilvēku nāve un ciešanas, kuru sekas pavisam tieši un konkrēti vēl šodien ietekmē cilvēkus, valstis un tautas. Plānots, ka konferences runas un atziņas tiks apkopotas un tulkotas latviešu un angļu valodā. Ministrs pauž īpašu pateicību visiem, kuru neatlaidība, mērķtiecība un pašatdeve palīdzēja konferences īstenošanā.