Informācija presei
Trešdien, 22.maijā, notiks konference, kuras ietvaros dalībniekus iepazīstinās ar pētījuma „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” rezultātiem. Pētījumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniekiem Pētījums tika veikts ar mērķi izpētīt Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un tiesisko regulējumu attiecībā uz kompensāciju cietušajiem kriminālprocesā, kā arī veikt Latvijas tiesas nolēmumu analīzi par cietušo kompensācijas pieprasīšanu. Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, rosinot konferences dalībniekus uz profesionālu diskusiju: „Lai mūsu tiesību aizsardzības sistēmas centrā nonāktu cietušais, galvenokārt ir jāmainās speciālistu un sabiedrības domāšanai: uzmanība ir jāfokusē ne tikai uz vainīgā meklēšanu un sodīšanu, bet svarīga ir kaitējuma atlīdzināšana cietušajam un tiesiskuma atjaunošana”. Konferencē piedalīsies ārvalstu lektori no Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas, lai informētu par cietušo kompensāciju veidiem. Tāpat konferencē ar priekšlasījumiem uzstāsies pārstāvji no Valsts policijas un Juridiskās palīdzības administrācijas. Ar prezentācijām un citiem konferences materiāliem pēc pasākuma būs iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā. Konferenci līdzfinansē Eiropas Komisija īpašās programmas „Krimināltiesības” projekta „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” ietvaros. Konferences darba kārtība Mediju ievērībai: Mediji ir laipni aicināti piedalīties konferencē vai pieteikties intervijai ar konferences runātājiem, iepriekš sazinoties pa e-pastu Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv vai zvanot 67036739. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv