Informācija presei
Rīt, 1. novembrī, plkst. 14.00 – 17.00 Biznesa augstskolas Turība C214. auditorijā notiks konference "Komercdarbības juridiskā nodrošinājuma uzlabošana un tiesu darba efektivitātes celšana". Konferenci būs iespējams skatīties online. Konferencē piedalīsies jurisprudences nozares profesionāļi, valsts iestāžu pārstāvji, Biznesa augstskolas Turība studenti un pasniedzēji, kā arī citi interesenti, lai uzklausītu pieaicināto ekspertu ziņojumus un diskutētu par nepieciešamajiem uzlabojumiem tiesu darbā. Tiekoties ar uzņēmējiem Tieslietu ministrs raksturos tās Tieslietu ministrijas darbības sfēras, kas var visvairāk var ietekmēt uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecību. Konferencē apskatītie maksātnespējas jautājumi var tieši ietekmēt gan demogrāfiju, gan migrāciju, gan tautsaimniecības atveseļošanos. Bet ministrijas plānotā tiesu darba uzlabošana var apgrūtināt turpmāko darbību negodīgajiem uzņēmējiem visā Latvijā. Konferencē uzstāsies LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un stāstīs, kā notiek tiesu sistēmas pilnveidošana, paātrinot tiesas procesu izskatīšanu, nodrošinot prognozējamāku un vienmērīgāku tiesu praksi; Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāns, profesors Jānis Načisčionis skaidros, kāda ir biznesa administratīvi tiesiskā regulējuma problemātika; LTRK eksperts, LLA dibinātājs, Biznesa konsultants "Baltic Legal Practice" OŪ Partneris Kalvis Vītoliņš atklās maksātnespējas praktiskos aspektus no uzņēmējdarbības un tautsaimniecības attīstības viedokļa; Deloitte Latvia juridiskās prakses vadītāja Ilze Znotiņa uzstāsies ar tēmu „Ārvalstu investoru padomes priekšlikumu īss raksturojums Maksātnespējas procesa uzlabošanai”; Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes prodekāne, asoc. prof. Ingrīda Veikša skaidros, kādas ir intelektuālā īpašuma izmantošanas problēmas uzņēmējdarbībā un sabiedrības izpratne par šīm lietām. Konferences noslēgumā sekos diskusija, kurā tiks uzklausīti uzņēmēju un žurnālistu jautājumi un priekšlikumi. Konferenci organizē Rīgas uzņēmēju biedrība sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Biznesa augstskolu Turība un Starptautisko forumu konsorciju. Plašāka informācija: Otto Lodiņš, Rīgas uzņēmēju biedrības prezidents Tālr. +371 29 52 55 66 E-pasts: otto.lodinsh@gmail.com