1

Noslēdzies atklātais konkurss uz Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatu. Par tā uzvarētāju kļuvusi Laima Letiņa. Lai pretendente ieņemtu amatu, tai vēl jāsaņem Ministru kabineta apstiprinājums.   

Laimas Letiņas līdzšinējā darbavieta ir Latvijas Finanšu nozares asociācijā, kurā viņa ieņem padomnieces amatu un pēdējos gados aktīvi strādājusi pie informācijas apmaiņas risinājumiem starp valsts un privāto sektoru, kā arī negribēto un nevēlamo seku mazināšanas finanšu pakalpojumu pieejamībā. No 2018. līdz 2019. gadam L. Letiņa strādāja Uzņēmumu reģistrā par ekspertu juridisko personu izmantošanas noziedzīgiem nolūkiem novēršanas jomā.  Konkursa uzvarētāja Uzņēmumu reģistrā arī iepriekš ieņēmusi divus amatus – no 2013. līdz 2018. gadam bijusi Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece un 2013. gadā Juridiskās nodaļas juriskonsulte. Savukārt periodā no 2018. līdz 2020. gadam L. Letiņa strādāja Tieslietu ministrijā par juristi Komerctiesību nodaļā.

Potenciālā Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē. L. Letiņa ieguvusi arī starptautisku sertifikāciju naudas atmazgāšanas novēršanas un starptautisko sankciju jomā, regulāri pilnveidojusi savas zināšanas, apmeklējusi dažādus kursus, kā arī gatavojusi publikācijas interešu pārstāvības jautājumos, krāpšanu novēršanā, sankciju piemērošanā, jaunāko tehnoloģiju izmantošanā, publiskās – privātās partnerības jomā u.c.

Konkursa uzvarētāja ir arī sniegusi vairākus eksperta viedokļa rakstus žurnālā “Jurista vārds” un “Bilances Juridiskie Padomi”. Ar savām profesionālajām zināšanām L. Letiņa dalās arī dažādās konferencēs, paneļdiskusijās, semināros, vieslekcijās. Kā nesenāko var minēt dalību  konferencē “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds”.

L. Letiņa ir saņēmusi arī vairākus apbalvojumus un godalgas. Kā viens no tiem ir Ministru prezidenta pateicības raksts par pašaizliedzīgu un aktīvu darbu sarunu vešanā Latvijas interešu aizstāvībai Eiropas Padomes Moneyval komisijā un Finanšu vadības darba grupā.

Par noslēgušos konkursu tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere saka: “Jaunu uzņēmumu dibināšana un izmaiņas uzņēmumu reģistrācijas datos jāpiedāvā ātri un bez liekas birokrātijas. Tas ir tiesiskas valsts konkurētspējas jautājums. Savukārt spēja atpazīt riskus saistībā ar patiesajiem labuma guvējiem un sankciju ievērošanu ir izšķiroša, rūpējoties par valsts drošību. Tādēļ turpmākais Uzņēmumu reģistra uzdevums ir celt iestādes analītiskās spējas, stiprinot drošu un ilgtspējīgu komercdarbības vidi, kā arī turpināt uzsākto ceļu, piedāvājot klientiem arvien mūsdienīgākus pakalpojumus. Novēlu veiksmi darbā Laimai Letiņai, to visu ieviešot dzīvē!”

Kā vēstīts iepriekš, konkurss norisinājās trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēja uz komisijas jautājumiem un izklāstīja savu redzējumu par Uzņēmumu reģistra analītiskās kapacitātes attīstīšanu un ieguvumiem no tā uzņēmējdarbības vides drošībai un ilgtspējībai. Savukārt atlases trešajā kārtā tika pārbaudītas tādas pretendentu vadības kompetences kā komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, attiecību veidošana un uzturēšana.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs, tās sastāvā bija tieslietu ministres padomnieks Inguss Kalniņš, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Lībķena, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktora vietniece, Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vadītāja Dina Buse. Tāpat pretendentu vērtēšanā bija piesaistīti neatkarīgi novērotāji no Finanšu izlūkošanas dienesta, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Informāciju sagatavoja Valsts kanceleja.