Informācija presei
Konstatēti pārkāpumi kooperatīva “Trikāta KS” maksātnespējas procesa administratores darbībā
Izskatot kreditora iesniegto sūdzību par lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Trikāta KS” maksātnespējas procesa norisi, Maksātnespējas administrācija 2016. gada 1. martā pieņēmusi lēmumu, kurā atzīti pārkāpumi maksātnespējas procesa administratores Rudītes Klikučas darbībā. Izvērtējot sūdzībā norādītos faktus un administratores sniegtos paskaidrojumus, Maksātnespējas administrācija konstatējusi, ka administratore nav sasaukusi kreditoru sapulci maksātnespējas procesa izdevumu apstiprināšanai, ja tie pārsniedz 5 % no parādnieka aktīvu atsavināšanas ieņēmumu kopsummas, norādījusi nepilnīgu informāciju parādnieka mantas pārdošanas plānā un administratora darbības pārskatā, kā arī nav ievērojusi kartību, kādā uzsākama parādnieka mantas pārdošana. Maksātnespējas administrācijas pieņemto lēmumu mēneša laikā ir iespējams pārsūdzēt Valmieras rajona tiesā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Šī ir jau otrā reize, kad Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru administratorei atzīts pārkāpums kooperatīva “Trikāta KS” maksātnespējas procesā. 2016. gada 5. janvārī, pamatojoties uz kreditora iesniegtu sūdzību, Maksātnespējas administrācija konstatēja, ka administratore ir nepamatoti kavējusies pieņemt atkārtotu lēmumu par kreditora prasījumu, pēc tam, kad administratores sākotnējo lēmumu par kreditora prasījuma neatzīšanu tiesa bija atcēlusi.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Preses sekretāre Tālrunis: 67036861, E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv