Krimināllikumā precizēs būtiskā kaitējuma definējumu
  Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Krimināllikumā (turpmāk – KL) un likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”. Tieslietu ministrija izstrādājusi grozījumus ar mērķi risināt problēmas noziedzīga nodarījuma kaitīgo seku kvalificēšanā, proti, šobrīd pastāv neskaidrības, definējot tādas noziedzīgo nodarījumu kaitīgās sekas kā neliels apmērs, ievērojams apmērs, liels apmērs, būtisks kaitējums un smagas sekas. Kā uzsver tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, „mūsu piedāvātie un valdības atbalstītie grozījumi minētajos likumos ir ļoti nozīmīgi krimināltiesību jomā, jo ļaus tiesībsargājošajām iestādēm precīzāk kvalificēt noziedzīga nodarījuma kaitīgās sekas, tādējādi padarot to darbu kvalitatīvāku”. Tieslietu ministrs pauž cerību, ka minētie grozījumi tiks pieņemti Saeimā jau tuvākajā laikā. Pēc grozījumu stāšanās spēkā skaidri būs definēts, kas ir būtiskais kaitējums, proti, atbildība par KL paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestāsies, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājušās kādas no minētajām sekām:
  1. nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses,
  2. nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par 10 tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu,
  3. ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses.
Tāpat, šodien ar akceptētajiem grozījumiem paredzēts risināt problēmas, kas saistītas ar noziedzīga nodarījuma galīgās vainas formas noteikšanu kopumā – noziedzīgi nodarījumi ar saliktu vainas formu kopumā būs atzīstami par izdarītiem ar nodomu (tīši). Likuma grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv