Šodien Ministru kabinetā tika akceptēti grozījumi Maksātnespējas likumā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas speciālisti.  Maksātnespējas likuma grozījumu mērķis ir veicināt tiesiskās aizsardzības procesa pielietošanu uzņēmumu ierobežotas maksātspējas gadījumos, kā arī veicināt fizisko personu maksātnespējas procesa pieejamību fiziskajām personām, kurām tas līdz šim bija nepieejams augstās administratora atlīdzības dēļ. Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesu Maksātnespējas likumā plānots pagarināt kopējo tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu līdz diviem gadiem. Papildus paredzēta iespēja kopējo tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu pagarināt līdz diviem gadiem arī tādos gadījumos, kad minētā procesa pasākumu plāns apstiprināts un tā īstenošana pasludināta līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš jau iepriekš norādījis, ka gada termiņš reizēm ir par īsu, lai veiktu uzņēmuma atveseļošanu, tāpēc termiņa pagarināšana varētu kalpot kā papildu līdzeklis, lai sekmīgi īstenotu tiesiskās aizsardzības procesu un atjaunotu subjekta maksātspēju pilnā apjomā. Tāpat paredzēts nodrošināt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanu ar nenodrošinātajiem kreditoriem, vienlaicīgi nosūtot plānu atzinuma sniegšanai administratoram un nodrošinātajam kreditoram. Minētajā likumprojektā paredzēts noteikt, ka tiesiskās aizsardzības process var tikt īstenots, ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots ar vairāk kā pusi nenodrošināto kreditoru. Maksātnespējas likumā paredzēts samazināt administratora ikmēneša atlīdzību bankrota procedūras piemērošanas gadījumā līdz vienai minimālai mēnešalgai. Tāpat ir paredzēts, ka šādu samazinātu administratoru atlīdzību varēs piemērot arī procesiem, kas ir pasludināti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Attiecībā uz fiziskās personas maksātnespējas procesu Maksātnespējas likumā plānots samazināt fiziskās personas maksātnespējas procesa administratora atlīdzību no trīs minimālo mēnešalgu apmēra uz vienu minimālo mēnešalgu. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036708 e-pasts: reinis.brigis@tm.gov.lv